Třída 6.B

Vybrat jinou třídu.

třída 6.B — Mgr. Lucie Dlouhá

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Zeměpis Matematika Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Matematika Anglický jazyk Výchova ke zdraví Přírodopis
úterý Český jazyk a literatura Dějepis Matematika Tělesná výchova
středa Anglický jazyk Český jazyk a literatura Přírodopis Fyzika Fyzika Přírodopis Svět práce a digitálních technologií Informatika Informatika Svět práce a digitálních technologií
čtvrtek Matematika Výchova k občanství Anglický jazyk Tělesná výchova Hudební výchova Tvořivé činnosti Zdravotnická výchova Sport a pohybová výchova
pátek Český jazyk a literatura Dějepis Matematika Zeměpis Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Seznam tříd