Třída 5.B

Vybrat jinou třídu.

třída 5.B — Mgr. Lucie Dlouhá

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Matematika Tělesná výchova Český jazyk a literatura Pracovní činnosti Přírodověda
úterý Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Vlastivěda Hudební výchova
středa Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Přírodověda Český jazyk a literatura Tělesná výchova
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Informatika Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Informatika
pátek Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Seznam tříd