Třída 8.B

třída 8.B – Mgr. Lucie Dlouhá
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Ruský jazyk Španělský jazyk Český jazyk a literatura Anglický jazyk Dějepis Matematika Výtvarná výchova
úterý Matematika Ruský jazyk Španělský jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Přírodopis Fyzika Tělesná výchova
středa Dějepis Výchova k občanství Chemie Matematika Matematika Chemie Hudební výchova Český jazyk a literatura
čtvrtek Fyzika Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Fyzika Ruský jazyk Španělský jazyk Matematika Základy administrativy Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z matematiky Badatelství Zeměpis Anglický jazyk
pátek Chemie Matematika Český jazyk a literatura Tělesná výchova Komunikační dovednosti Přírodopis Přírodopis Komunikační dovednosti

Ve třídě je 26 žáků – 19 dívek a 7 chlapců.

Seznam tříd