Třída 9.B

třída 9.B – Mgr. Lucie Dlouhá
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Cestovní ruch Konverzace v anglickém jazyce Chemie Ruský jazyk Španělský jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura
úterý Matematika Český jazyk a literatura Přírodopis Společenskovědní seminář Fyzika Tělesná výchova Dějepis
středa Český jazyk a literatura Chemie Komunikační dovednosti Matematika Komunikační dovednosti Chemie Anglický jazyk Výchova k občanství
čtvrtek Přírodopis Matematika Dějepis Anglický jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Matematika Přírodopis Výtvarná výchova Tělesná výchova
pátek Matematika Ruský jazyk Španělský jazyk Fyzika Informatika Informatika Fyzika Hudební výchova Český jazyk a literatura

Ve třídě je 28 žáků – 20 dívek a 8 chlapců.

Seznam tříd