Roční plán

Prohlédněte si, co nás v tomto školním roce čeká a naplánujte si prázdniny.

Datum Plán
29. června — 1. září 2019 Hlavní prázdniny
2. září 2019 Zahájení školního roku 2019/2020 v 8:00
5. září 2019 Třídní schůzky 6. tříd od 17.00 hod
10. září 2019 Třídní schůzky 1. tříd od 16.00 hod, třídní schůzky 4. tříd od 17.00 hod
16. — 20. září 2019 Adaptační turistický kurz 6. ročník
23. — 27. září 2019 EVVO kurz (škola v přírodě) 4. ročník
24. září 2019 Třídní schůzky zbývajících tříd od 17.00
1. října — 30. listopadu 2019 Individuální schůzky: třídní učitel + zákonný zástupce + žák
8. — 10. října 2019 Sběr papíru
15. — 17. října 2019 Sběr žaludů a kaštanů
29. — 30. října 2019 Podzimní prázdniny
1. listopadu 2019 — 28. února 2020 Plavecký výcvik 3. a 4. ročník
12. listopadu 2019 Pedagogická rada
1. — 20. prosince 2019 Projekt Finanční gramotnost - 8. ročník
17. prosince 2019 Informační odpoledne pro rodiče od 16 hod
23. prosince 2019 — 3. ledna 2020 Vánoční prázdniny
6. ledna 2020 Zahájení výuky po vánočních prázdninách
28. ledna 2020 Pedagogická rada
30. ledna 2020 Vysvědčení za 1. pololetí
31. ledna 2020 Pololetní prázdniny
3. — 7. února 2020 Lyžařský kurz pro 1. stupeň - odpolední lekce
10. — 16. února 2020 Jarní prázdniny
22. — 29. března 2020 Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd
31. března 2020 Den otevřených dveří 7:30 - 15:30
1. — 30. dubna 2020 Celoškolní projekt EVVO - Den Země
3. dubna 2020 Celoškolní projekt ŠVP "Den naruby"
9. dubna 2020 Velikonoční prázdniny
14. dubna 2020 Pedagogická rada
29. — 30. dubna 2020 Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 od 14:00 do 18:00 hodin
23. — 25. června 2020 Sběr bylin
1. července — 31. srpna 2020 Hlavní prázdniny
1. září 2020 Zahájení školního roku 2020/2021 v 8.00