Roční plán

Prohlédněte si, co nás v tomto školním roce čeká a naplánujte si prázdniny.

Datum Plán
30. června — 31. srpna 2018 Hlavní prázdniny
3. září — 31. října 2018 Celoškolní projekt ŠVP - 100 let vzniku ČSR
3. září 2018 Zahájení školního roku 2018/2019 v 8 hodin
6. září 2018 Třídní schůzky 6. tříd od 17:00 hodin
11. září 2018 Třídní schůzky 1. tříd od 16:00 hodin
17. — 21. září 2018 Adaptační turistický kurz třídy 6. A a 6. B
18. září 2018 Třídní schůzky (mimo 1. a 6. tříd) od 17:00
25. září 2018 Schůzka rodičů 8. A od 17 hodin
1. října — 30. listopadu 2018 Individuální schůzky: třídní učitel, zákonný zástupce, žák
10. — 12. října 2018 Sběr papíru
17. — 19. října 2018 Sběr žaludů a kaštanů
29. — 30. října 2018 Podzimní prázdniny
1. listopadu 2018 — 28. února 2019 Plavecký výcvik 3. a 4. ročník
13. listopadu 2018 Pedagogická rada
18. prosince 2018 Vánoční odpoledne a charitativní bazar hraček, her a knih
18. prosince 2018 Informační odpoledne pro rodiče 16:00 - 18:00
22. prosince 2018 — 2. ledna 2019 Vánoční prázdniny
1. — 31. ledna 2019 Projekt Finanční gramotnost - 8. ročník
3. ledna 2019 Zahájení výuky po vánočních prázdninách
29. ledna 2019 Pedagogická rada
31. ledna 2019 Vysvědčení za 1. pololetí
1. února 2019 Pololetní prázdniny
4. — 10. února 2019 Jarní prázdniny
11. — 15. února 2019 Lyžařský kurz pro 1. stupeň - odpolední lekce
11. — 17. února 2019 Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd
17. — 24. března 2019 Lyžařský výcvikový kurz 8. tříd
26. března 2019 Den otevřených dveří 7:30 - 15:30
1. — 30. dubna 2019 Celoškolní projekt EVVO - Den Země
8. — 12. dubna 2019 EVVO kurz 4. ročník
16. dubna 2019 Pedagogická rada
18. dubna 2019 Velikonoční prázdniny
24. — 25. dubna 2019 Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 od 14:00 do 18:00 hodin
1. — 31. května 2019 Celoškolní projekt - Týden pro zdraví
6. května 2019 Sportovní den pro 1. stupeň, 2. stupeň ředitelské volno
7. května 2019 Kurz zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň, 1. stupeň ředitelské volno
14. května 2019 Fotografování tříd 1. stupně
14. května 2019 Informační odpoledne pro rodiče od 16:00 do 18:00
15. — 17. května 2019 Sběr papíru
15. května 2019 Fotografování tříd 2. stupně
24. — 26. června 2019 Sběr bylin
25. června 2019 Pedagogická rada
26. června 2019 Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku od 17 hodin
27. — 28. června 2019 Ředitelské volno pro 9. ročník
28. června 2019 Vysvědčení za 2. pololetí
29. června — 1. září 2019 Hlavní prázdniny
2. září 2019 Zahájení školního roku 2019/2020 v 8:00