Roční plán

Prohlédněte si, co nás v tomto školním roce čeká a naplánujte si prázdniny.

Datum Plán
1. července — 31. srpna 2021 Hlavní prázdniny
1. září — 30. listopadu 2021 Individuální schůzky: třídní učitel + zákonný zástupce + žák
1. září 2021 Zahájení školního roku 2021/2022, 8.00 ve třídách
2. září 2021 Třídní schůzky 4. tříd od 16.00 hodin
2. září 2021 Třídní schůzky 1. tříd od 16.00 hodin
6. — 10. září 2021 EVVO kurz (škola v přírodě) 4. ročník
7. září 2021 Třídní schůzky 6. tříd od 16.30 hodin
14. září 2021 Třídní schůzky zbývajících tříd od 16.30
22. září 2021 Seiferos - přehlídka dravců
27. září 2021 Ředitelské volno
4. — 8. října 2021 Adaptační turistický kurz třídy 6. A a 6. B
5. — 7. října 2021 Sběr papíru
19. — 21. října 2021 Sběr žaludů a kaštanů
27. — 29. října 2021 Podzimní prázdniny
1. listopadu 2021 — 28. února 2022 Plavecký výcvik 3. - 4. ročník
23. listopadu 2021 Pedagogická rada
1. — 31. prosince 2021 Projekt pro 8. ročník "Finanční gramotnost"
14. prosince 2021 Informační odpoledne pro rodiče od 16 hod
23. prosince 2021 — 2. ledna 2022 Vánoční prázdniny
25. ledna 2022 Pedagogická rada
30. ledna — 6. února 2022 Lyžařský výcvikový kurz 8. tříd
31. ledna 2022 Vysvědčení za 1. pololetí
4. února 2022 Pololetní prázdniny
7. — 11. února 2022 Lyžařský kurz pro 1. stupeň - odpolední lekce
7. února 2022 Celoškolní projekt "ZOH"
13. — 20. února 2022 Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd
28. února — 6. března 2022 Jarní prázdniny
22. — 24. března 2022 Sběr papíru
29. března 2022 Den otevřených dveří 7:30 - 15:30
1. — 30. dubna 2022 Celoškolní projekt "Den Země"
12. dubna 2022 Pedagogická rada
14. dubna 2022 Velikonoční prázdniny
27. — 28. dubna 2022 Zápis do prvního ročníku, 14 - 18 hodin
29. dubna 2022 Sportovní den pro 1. stupeň, 2. stupeň ředitelské volno
3. května 2022 Celoškolní projekt metodika prevence
6. května 2022 Sportovní den pro 2. stupeň, 1. stupeň ředitelské volno
10. května 2022 Informační odpoledne pro rodiče od 16 do 18 hodin
17. května 2022 Fotografování tříd 1. stupně
18. května 2022 Fotografování tříd 2. stupně
26. května 2022 Školní akademie
21. — 23. června 2022 Sběr bylin
23. června 2022 Pedagogická rada
28. června 2022 Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
29. — 30. června 2022 Ředitelské volno pro 9. ročník
30. června 2022 Vysvědčení za 2. pololetí
1. července — 31. srpna 2022 Hlavní prázdniny
1. září 2022 Zahájení školního roku 2022/2023, v 8.00 ve třídách