Roční plán

Prohlédněte si, co nás v tomto školním roce čeká a naplánujte si prázdniny.

Datum Plán
4. září 2017 Zahájení školního roku
5. září 2017 Třídní schůzky 1. tříd od 16 hodin
7. září 2017 Třídní schůzky 6. tříd od 17 hodin
12. září 2017 Třídní schůzky 2. tříd od 17 hodin
14. září 2017 Seiferos - ukázky dravých ptáků
18. — 22. září 2017 Turistický adaptační kurz 6. tříd
19. září 2017 Třídní schůzky od 17 hodin (kromě 1., 2. a 6. tříd)
29. září 2017 Ředitelské volno
1. — 31. října 2017 Celoškolní projekt - Dopravní výchova
1. října — 30. listopadu 2017 Individuální schůzky s třídním učitelem (třídní učitel + zákonný zástupce + žák)
10. — 12. října 2017 Sběr papíru
17. — 19. října 2017 Sběr žaludů a kaštanů
26. — 27. října 2017 Podzimní prázdniny
14. listopadu 2017 Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
20. listopadu 2017 — 6. února 2018 Plavecká výuka - 3. a 4. ročník
1. — 22. prosince 2017 Projekt - finanční gramotnost - žáci
19. prosince 2017 Prezentace středních škol a informace k přijímacímu řízení pro vycházející žáky a jejich zástupce v 16 hodin
19. prosince 2017 Volby do školské rady
19. prosince 2017 Informační odpoledne pro zákonné zástupce od 16 do 18 hodin
23. prosince 2017 — 2. ledna 2018 Vánoční prázdniny
3. ledna 2018 Začátek výuky po vánočních prázdninách
9. ledna 2018 Návštěva IPS pro volbu povolání Úřad práce Pardubice - 9. A
11. ledna 2018 Návštěva IPS pro volbu povolání Úřad práce Pardubice - 9. B
30. ledna 2018 Pedagogická rada - 1. pololetí
31. ledna 2018 Vysvědčení za 1. pololetí
2. února 2018 Pololetní prázdniny
5. — 9. února 2018 Lyžařský kurz pro 1. stupeň - odpolední výuka
24. února — 3. března 2018 Lyžařský výcvikový kurz třídy 7. A a 7. B
12. — 18. března 2018 Jarní prázdniny
27. března 2018 Den otevřených dveří od 7:30 do 15:30
29. — 30. března 2018 Velikonoční prázdniny
1. — 30. dubna 2018 Celoškolní projekt - Den Země
10. dubna 2018 Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
25. dubna 2018 Zápis do prvního ročníku 2018/2019, od 14 do 18 hodin
26. dubna 2018 Zápis do prvního ročníku 2018/2019, od 14 do 18 hodin
30. dubna 2018 Sportovní den pro 1. stupeň, ředitelské volno pro 2. stupeň
7. května 2018 Sportovní den pro 2. stupeň, ředitelské volno pro 1. stupeň
14. — 18. května 2018 Celoškolní projekt Týden pro zdraví
15. května 2018 Informační odpoledne pro zákonné zástupce od 16 do 18 hodin
15. — 17. května 2018 Sběr papíru
21. — 25. května 2018 EVVO kurz - 4. ročník
25. — 27. června 2018 Sběr bylin
26. června 2018 Pedagogická rada - 2. pololetí
27. června 2018 Slavnostní rozloučení s 9. ročníkem
28. — 29. června 2018 Ředitelské volno pro 9. ročník
29. června 2018 Vysvědčení
30. června — 31. srpna 2018 Hlavní prázdniny
3. září 2018 Zahájení školního roku 2018/2019 v 8 hodin