Roční plán

Prohlédněte si, co nás v tomto školním roce čeká a naplánujte si prázdniny.

Datum Plán
1. září 2020 Zahájení školního roku 2020/2021 v 8.00
1. září — 30. listopadu 2020 Individuální schůzky: třídní učitel + zákonný zástupce + žák
2. září 2020 Třídní schůzky 1. tříd od 17.00
15. září 2020 Třídní schůzky 2. - 9. tříd od 17.00
6. — 8. října 2020 Sběr papíru
20. — 22. října 2020 Sběr žaludů a kaštanů
26. — 30. října 2020 Podzimní prázdniny
24. listopadu 2020 Pedagogická rada
23. prosince 2020 — 3. ledna 2021 Vánoční prázdniny
4. ledna 2021 Zahájení výuky po vánočních prázdninách
26. ledna 2021 Pedagogická rada
28. ledna 2021 Vysvědčení za 1. pololetí
29. ledna 2021 Pololetní prázdniny
15. — 21. února 2021 Jarní prázdniny
23. — 25. března 2021 Sběr papíru
26. března 2021 Celoškolní projekt ŠVP "Den naruby"
30. března 2021 Den otevřených dveří 7:30 - 15:30
1. — 30. dubna 2021 Celoškolní projekt EVVO - Den Země
1. dubna 2021 Velikonoční prázdniny
13. dubna 2021 Pedagogická rada
21. — 22. dubna 2021 Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 od 14:00 do 18:00 hodin
26. — 30. dubna 2021 EVVO kurz 4. ročník
30. dubna 2021 Sportovní den pro 1. stupeň, 2. stupeň ředitelské volno
7. května 2021 Sportovní den pro 2. stupeň, 1. stupeň ředitelské volno
11. května 2021 Informační odpoledne pro rodiče od 16 do 18 hodin
27. května 2021 Školní akademie
22. — 24. června 2021 Sběr bylin
24. června 2021 Pedagogická rada
28. června 2021 Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
29. — 30. června 2021 Ředitelské volno pro 9. ročník
30. června 2021 Vysvědčení za 2. pololetí
1. července — 31. srpna 2021 Hlavní prázdniny
1. září 2021 Zahájení školního roku 2021/2022, 8.00 ve třídách