Informace pro rodiče

Na této stránce naleznete kompletní přehled informací pro zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují naši školní družinu.

Seznamte se s organizací školní družiny

- v příloze naleznete informace k oraganizaci školní družiny pro školní rok 2021/2022

Organizace školní družiny.pdf 184 KB

Informace o platbě za školní družinu

Poplatek za pobyt ve školní družině je 200 Kč/měsíc.

Platby za školní družinu probíhají 2x ročně.
do 2. 9.  za období  září – prosinec = 800 Kč
do 15. 1.  za období  leden – červen  = 1200 Kč

Účet školní družiny: 030015 - 1201094319/0800 

Další údaje pro platbu:
číslo dítěte jako variabilní symbol, KS (konstantní symbol) 0308, jméno dítěte do poznámek