Informace pro rodiče

Na této stránce naleznete kompletní přehled informací pro zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují naši školní družinu.

Informace o platbě za školní družinu

Poplatek za pobyt ve školní družině je 200 Kč/měsíc.

Platby za školní družinu probíhají 2x ročně.
do 2. 9.  za období  září – prosinec = 800 Kč
do 15. 1.  za období  leden – červen  = 1200 Kč

Účet školní družiny: 030015 - 1201094319/0800 

Další údaje pro platbu:
číslo dítěte jako variabilní symbol, KS (konstantní symbol) 0308, jméno dítěte do poznámek

Seznamte se s organizací školní družiny

Vnitřní řád ŠD a ŠVP je umístěn na internetových stránkách školy, u ředitele školy a vedoucí vychovatelky Informace o umístění ŠD dokumentů jsou uvedeny na nástěnce ŠD.

Používání mobilních telefonů nebo tabletu ve ŠD není dovoleno a je omezeno pouze na nutné spojení
s rodiči!  Během pobytu v ŠD musí být telefony vypnuty. Za případné ztráty ŠD nezodpovídá.

Děti mají mít vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku. Doporučujeme vše podepsat.
Svačinu a pití si děti nosí z domova.

Dítě si můžete vyzvednout do13.00hod a následně až v 15.00hod z důvodu organizace činnosti ŠD.
Z důvodu bezpečnosti se děti předávají do ŠD prostřednictvím zvonku a mluvítka, rodiče od budovy
nevstupují.