Vítáme vás ve školní družině

30. srpna 2023
Vítáme vás ve školní družině

Prvňáci se seznámí s novými kamarády a prostředím školní družiny. Budeme si hrát hry, malovat, vybarvovat i tvořit. Na školním hřišti si vyzkoušíme mnoho sportovních aktivit. Nezapomeneme na křížovky, hlavolamy a deskové hry. Pořádně se poznáme na celodružinové seznamovací diskotéce.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi, četba a poslech pohádek, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, hry na upevňování pozitivních vztahů ve třídě, prohlížení dětských časopisů, hry s hračkami, vybarvování omalovánek

Rekreační činnost
- pohybové hry na hřišti, hry pro seznámení, hry ve volné přírodě

Zájmová činnost

pracovní – sestavování výrobků z přírodnin, lepení, stříhání, modelování, stavba domečků z přírodnin na školním hřišti, stavění z kostek

- přírodovědná – pozorování změn v přírodě, poznávání okolí hřiště a prostor školy, základy bezpečnosti po cestě do školy a domů, péče o rostliny,

- estetická – hry s barvami, zapouštění, obtiskování, malování obrázků s motivy oddělení ŠD, kreslení prázdninových zážitků

- sportovní – skoky přes lano, švihadlo, cvičení s hudbou, florbal, fotbal na školním hřišti, opičí dráhy, základní taneční kroky, pohybové aktivity na školním lanovém hřišti

Příprava na vyučování
- sebeobslužné činnosti, pravidla stolování, oblékání a úklidu, seznámení s pravidly a vnitřním řádem ŠD, luštění křížovek, hlavolamů, deskové hry na rozvoj čtenářské gramotnosti

Společné akce

Seznamovací diskotéka

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová