Hurá prázdniny

12. června 2024
Hurá prázdniny

Čeká nás červen a s ním i loučení se školní družinou. Pojďte si snámi hrát, kreslit, tancovat a sportovat. Podíváme se i za zvířátky a na závěr nebude chybět tradiční pěší výlet.

Odpočinková činnost

- rozhovory s dětmi o bezpečnosti o prázdninách

- četba na pokračování, stolní společenské hry, deskové a karetní hry

- volné hry dětí s hračkami, prohlížení knih a časopisů, poslech populárních písní

- konstruktivní stavebnice na koberci

Rekreační činnost

−  pohybové hry na hřišti, hry na písku, diskotéka na školním hřišti, postřehové hry

− sportovní hry – líný tenis, míčové hry v kruhu

− celodružinová soutěž ve florbale

Zájmová činnost

− pracovní (výzdoba oddělení ŠD, úklid hraček v ŠD, modelování zvířátek, vystřihování a lepení mořských živočichů, tvoření pirátů, nácvik základních druhů uzlů – lodní, dračí smyčka)

− přírodovědná (zábavné pokusy, pozorování změn v přírodě, pozorování zvířat na hřišti, letní tematické vycházky)

− estetická – kreslení na látku, šití, malování pirátských lodí, hudební hry, nácvik tanečních vystoupeních, tvorba papírových fotoaparátu na zážitky o prázdninách)

− sportovní – netradiční sportovní disciplíny, vodní radovánky, pěší turistika, základy kopané

− sportovní odpoledne ke dni dětí (skok v pytli, hod na cíl, překážkový běh, chůze na chůdách, ručkování na lanáčku)

 Příprava na vyučování

- osmisměrky, spojovačky, dětská SUDOKU, hádanky a křížovky na téma prázdniny, udržování pořádku ve svých věcech a v ŠD oddělení, hry na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti

Společné akce

− pěší výlet do Počapel

− týden se zvířátky

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová