Zájmová činnost

Pro přihlašování do kroužků zajišťovaných agenturou KROUŽKY VÝCHODNÍ ČECHY získáte informace v průběhu měsíce září. Přihlášky do školních kroužků obdržíte u vedoucích kroužků. Kroužky začínají činnost od 1. 10. 2019.

Doučování žáků ZŠ Sezemice

Vedoucí Den Hodina Cena Umístění
Anglický jazyk - 6. a 7. ročník Mgr. Zdeňka Picková pondělí zdarma
Anglický jazyk - 8. a 9. ročník Mgr. Šárka Kuldová středa zdarma
Český jazyk - 6. ročník Mgr. Vladimíra Maršálková úterý zdarma
Český jazyk - 7. ročník Mgr. Helena Kamenická pondělí 13:30 – 14:30 zdarma
Český jazyk - 8. ročník Mgr. Radka Svatoňová středa 13:45 - 14:45 zdarma
Český jazyk - 9. ročník Mgr. Olga Doskočilová středa 13:35 – 14:35 zdarma
Matematika - 6. ročník Mgr. Iva Kaplanová středa zdarma
Matematika - 7. ročník Mgr. Jana Mizerová středa zdarma
Matematika - 8. ročník Mgr. Iva Kaplanová pondělí zdarma
Matematika - 9. ročník Mgr. Pavel Firman pondělí 13:35 - 14:35 zdarma

Kroužky - agentura Kroužky východní Čechy

Vedoucí Den Hodina Cena Umístění
Florbal Michaela Špulková čtvrtek začátek 15:00
Florbal Michaela Špulková čtvrtek začátek 16:00
Vědecké pokusy II. - pokročilí Pavel Hicl úterý začátek 14:10
Vědecké pokusy I. - začátečníci Pavel Hicl úterý začátek 13:00

Kroužky ZŠ Sezemice

Vedoucí Den Hodina Cena Umístění
Basketbal pro 3. - 5. ročník Mgr. Olga Šimková středa 13:25 - 14:10 školní tělocvična
Dívčí klub pro pro 6. - 7. ročník Jitka Svrčková pondělí 15:30 - 17:00 lichý týden
Dívčí klub pro 4. - 5. ročník Jitka Svrčková pondělí 15:30 - 17:00 sudý týden
Drátkování Ing. Lada Richterová, Ph.D. pondělí 14:00 - 15:00
Fotbal - dívky Mgr. Lukáš Knaute pondělí 13:30 – 14:15
Fotbal - 1. stupeň Mgr. Lukáš Knaute pondělí 14:15 – 15:00
Keramika pro 2. - 5. ročník Mgr. Lucie Klímová středa středa 13:00 - 14:30 sudý týden
Keramika pro 2. - 5. ročník Mgr. Lucie Klímová středa středa 13:00 - 14:30 lichý týden
Keramika pro 2. - 5. ročník Mgr. Lucie Klímová středa 14:30 - 16:00 sudý týden
Keramika pro 2. - 9. ročník Mgr. Lucie Klímová středa středa 14:30 - 16:00 lichý týden
Keramika pro 2. - 9. ročník Jitka Vančurová čtvrtek 15:30 - 17:00 sudý týden
Keramika pro 2. - 9. ročník Jitka Vančurová čtvrtek 15:30 - 17:00 sudý týden
Sportovní a pohybové hry Mgr. Lukáš Knaute, Mgr. Jan Václavek pátek 13:30 - 15:00
Šachový kroužek Mgr. Jan Václavek pondělí 13:30 - 14:15

Nepovinné předměty ZŠ Sezemice

Vedoucí Den Hodina Cena Umístění
Sborový zpěv pro 2. - 9. ročník Mgr. Radka Svatoňová pondělí 13:35 - 15:05 zdarma učebna hudební výchovy

Práce s žáky s podpůrnými opatřeními

Vedoucí Den Hodina Cena Umístění
Práce s žáky s PO Mgr. Olga Doskočilová pátek 13:35 - 14:20 zdarma
Práce s žáky s PO Mgr. Pavel Firman úterý 6:50 - 7:35 zdarma
Práce s žáky s PO Mgr. Helena Kamenická středa 12:45 - 13:30 zdarma
Práce s žáky s PO Mgr. Monika Dobruská úterý 13:30 – 14:15 zdarma
Práce s žáky s PO Mgr. Barbora Jirsová pondělí 13:35 - 14:20 zdarma
Práce s žáky s PO Mgr. Jana Mizerová pondělí 6:55 - 7:40 zdarma