Zájmová činnost

Pro přihlašování do kroužků zajišťovaných agenturou KROUŽKY VÝCHODNÍ ČECHY získáte informace v průběhu měsíce září nebo na www.vychodnicechy.krouzky.cz. Přihlášky do školních kroužků obdržíte u vedoucích kroužků. Kroužky začínají činnost v týdnu od 1. 10. 2020.

Doučování žáků ZŠ Sezemice

Vedoucí Den Hodina Cena Umístění
Anglický jazyk - 6. a 7. ročník Mgr. Zdeňka Picková pondělí zdarma
Anglický jazyk - 8. a 9. ročník Bc. Monika Horáčková středa zdarma
Český jazyk - 6. A Mgr. Jan Václavek pátek 12:45 - 13:45 zdarma
Český jazyk - 6. B Mgr. Olga Doskočilová středa 13:45 - 14:45 zdarma
Český jazyk - 7. ročník Mgr. Helena Kamenická pondělí 13:30 – 14:30 zdarma
Český jazyk - 8. ročník Mgr. Radka Svatoňová středa 13:45 - 14:45 zdarma
Český jazyk - 9. ročník Mgr. Olga Doskočilová středa 13:35 – 14:35 zdarma
Matematika - 6. ročník Mgr. Iva Kaplanová středa zdarma
Matematika - 7. ročník Sabina Marvanová středa zdarma
Matematika - 8. ročník Mgr. Iva Kaplanová pondělí zdarma
Matematika - 9. ročník Mgr. Pavel Firman pondělí 13:35 - 14:35 zdarma

Nepovinné předměty ZŠ Sezemice

Vedoucí Den Hodina Cena Umístění
Sborový zpěv pro 2. - 9. ročník Mgr. Radka Svatoňová pondělí 13:35 - 15:05 zdarma učebna hudební výchovy

Práce s žáky s podpůrnými opatřeními

Vedoucí Den Hodina Cena Umístění
Práce s žáky s PO Mgr. Olga Doskočilová pátek 13:45 - 14:30 zdarma
Práce s žáky s PO Mgr. Pavel Firman středa 6:55 - 7:40 zdarma
Práce s žáky s PO Mgr. Helena Kamenická středa 12:45 - 13:30 zdarma
Práce s žáky s PO Mgr. Monika Dobruská úterý 13:30 – 14:15 zdarma
Práce s žáky s PO Mgr. Barbora Jirsová pondělí 13:35 - 14:20 zdarma
Práce s žáky s PO Sabina Marvanová pondělí 6:55 - 7:40 zdarma