Zájmová činnost

Nabídka kroužků je průběžně aktualizována. Činnost kroužků začíná v měsíci říjnu.

Informace o kroužcích ZŠ Sezemice obdržíte u vedoucích kroužků. Na kroužky pořádané externí agenturou KROUŽKY ČR VÝCHOD o.p.s. se můžete hlásit zde

Kroužky Východní Čechy
Vedoucí Den Hodina Cena Umístění
Bojové sporty a sebeobrana Aleš Hajdák čtvrtek 16:10 - 17:10 1630 Kč/pololetí
Divadlo a dramatická výchova Eliška Vaňková pondělí 14:05 - 15:05 1260 Kč/pololetí
Florbal čtvrtek 15:00 - 16:00 1490 Kč/pololetí
Hra na flétnu - začátečníci Kristýna Michková středa 15:05 - 16:05 1610 Kč/pololetí
Taneční kroužek Edita Váňová pondělí 15:15 - 16:15 1360 Kč/pololetí
Základní škola Sezemice, okres Pardubice
Vedoucí Den Hodina Cena Umístění
Čtenářský klub Mgr. Monika Dobruská, Mgr. Olga Šimková úterý 12:40-14:10 zdarma - financováno z projektu EU školní knihovna
Čtenářský klub Mgr. Monika Dobruská, Mgr. Olga Šimková středa 12:35-14:05 zdarma - financováno z projektu EU školní knihovna
Čtenářský klub Mgr. Iva Báchorová, Mgr. Lucie Klímová pondělí 12:45-14:15 zdarma - financováno z projektu EU třída 4. A, 4. B
Drátkování (od 1. 2. 2023) Ing. Lada Richterová, Ph.D. pondělí 14.00-15.30
Keramika I. Mgr. Lucie Klímová středa sudá 13.00-14.30 750 Kč/pololetí keramická dílna
Keramika II. Mgr. Lucie Klímová středa sudá 14.30-15.30 650 Kč/pololetí keramická dílna
Keramika III. Mgr. Lucie Klímová středa sudá 15.30-16.30 650 Kč/pololetí keramická dílna
Keramika IV. Mgr. Lucie Klímová středa lichá 13.00-14.30 750 Kč/pololetí keramická dílna
Keramika V. Mgr. Lucie Klímová středa lichá 14.30-16.00 750 Kč/pololetí keramická dílna
Klub konverzace v anglickém jazyce (4.- 6. ročník) Mgr. Veronika Veverková úterý 13:40-15:10 zdarma - financováno z projektu EU
Klub logiky a deskových her Mgr. Jan Václavek středa 13:00-14:30 zdarma - financováno z projektu EU
Kroužek basketbalu Ing. Jan Machytka středa 13.00-14.00 550 Kč/pololetí tělocvična ZŠ Sezemice
Logopedický kroužek 1 Mgr. Denisa Sitová čtvrtek 12:45-13:30
Logopedický kroužek 2 Mgr. Denisa Sitová čtvrtek 13:30-14:15
Malí kuchtíci I. Michaela Severinová pondělí 13:15 - 14:45
Malí kuchtíci II. Michaela Sverinová pátek 12:45 - 14:15
Šachový kroužek Mgr. Jan Václavek pondělí 13:30-14:15 550 Kč/pololetí
Šikovné ručičky Michaela Severinová středa 12.20-13.15