Povídání o naší škole

Kde se naše škola nachází

Naše škola stojí na klidném slunném místě mimo dopravní komunikace v okrajové části města Sezemic. Sezemice leží v Polabské nížině sedm kilometrů od krajského města Pardubic. Hlavními dominantami okolí Sezemic jsou Kunětická hora, řeka Labe a říčka Loučná a zajímavá technická památka — aquadukt z roku 1892.

Kunětická hora u Sezemic

Více o naší škole

Naše škola je úplnou základní školou pro 500 žáků. Školní budovu tvoří tři pavilony, které jsou vzájemně propojeny. V pravém křídle dvoupodlažní budovy najdeme třídy a kabinety 1. stupně. Všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny moderními interaktivními tabulemi Smart s připojením na internet, vizualizéry a další moderní technikou.

V přízemí najdete herny školní družiny, ze kterých mohou děti přímo přecházet do vnějších prostor areálu školy, velké fotbalové hřiště s přírodní trávou, asfaltová hřiště, WO cvičiště pro starší i velké školní arboretum, na pískoviště a dětské hřiště pro mladší. V levém třípodlažním pavilonu nalezneme třídy 2. stupně, které jsou vybaveny notebooky a dataprojektory, kabinety a také odborné učebny - pro přírodopis a výtvarnou výchovu, fyziku a chemii.

Také odborné učebny na 2. stupni jsou vybaveny moderní technikou – interaktivními tabulemi, dataprojektory a vizualizéry. Prostřední částí budovy se dostaneme do žákovské kuchyňky, dále do prostorné dvousálové tělocvičny, posilovny, školních dílen a do školní jídelny. V zeleném atriu školy najdeme venkovní učebnu environmentální výchovy, která je vybavena zahradním nábytkem. Je využívána k různým venkovním aktivitám při školní výuce.

V prvním poschodí prostřední části jsou kanceláře, ředitelna, kabinety zástupců ředitele školy a školní psycholožky, učebna hudební výchovy, jazyková učebna, počítačová učebna a žákovská knihovna. Velké přestávky žáci tráví za pěkného počasí venku, kde se mohou procházet nebo hrát hry ve sportovním areálu.

První stupeň v zeleni
Vstup do školy

Jsme moderní a jdeme s dobou

Naše škola je aktivně využívá interaktivní tabule ve výuce. Klasická výuková hodina je zpestřena mnoha aktivitami na těchto tabulích.

Interaktivní tabule, jako pomůcka ve vyučovacím procesu, slučuje téměř všechny doposud užívané pomůcky – školní a magnetické tabule, počítač, televizor, CD přehrávač a další. Učitel si může díky této tabuli připravit dynamickou a zajímavou hodinu s rychlými změnami jednotlivých úkolů bez složitých manipulací, svou práci si může kdykoli uložit, znovu vyvolat, rozšířit či upravit. Největší odměnou mu je zájem žáků a jejich aktivní spolupráce. Existuje i mnoho programů pro výuku na interaktivních tabulích. K používaným učebnicím mají učitelé k dispozici i jejich interaktivní verzi, která obsahuje mnoho dalších obrazových materiálů, videí a testových úloh.

Škola využívá aktivně EU projekty, které umožňují rozšiřování a modernizaci stávajícího vybavení. Žáci rozvíjejí své klíčové kompetence, což je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj.

Interaktivní tabule
Počítačové vybavení

Certifikáty a ocenění

V čem jsme výjimeční

Klidné a bezpečné prostředí

Klidné a bezpečné prostředí

Škola je zasazena do přírody bez kontaktu s frekventovanými dopravními komunikacemi. Nehrozí nám ani smog, ani hluk z ulice. Školní areál je uzavřený, hlídaný bezpečnostními kamerami, proto pro žáky bezpečný. Venkovní sportoviště a arboretum jsou doplněny udržovanými zatravněnými plochami a vzrostlými stromy. Celý areál je místem pro odpočinek, relaxaci a sportovní vyžití.

Dobrá dostupnost

Dobrá dostupnost

Naše škola je dobře dostupná osobním automobilem, k parkování slouží vyhrazené parkoviště před hlavní bránou pro návštěvy školy, i autobusovou dopravou. Točna školního autobusu se nachází přímo v areálu školy u zadního vchodu . Cyklisté zde najdou kryté stání na kola či koloběžky. Dobrá dostupnost je důležitá zejména pro žáky z okolních obcí, kteří naši školu navštěvují.

Anglický jazyk již od 1. třídy

Anglický jazyk již od 1. třídy

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. Naše škola podporuje výuku anglického jazyka tím, že jej zařadila mezi povinné předměty již od 1. třídy. Žáci využívají k osvojení cizího jazyka nejen učebnice, názorné pomůcky, pracovní sešity a pracovní listy, ale i interaktivní tabule s výukovými programy, dataprojektory, jazykovou učebnu a počítačovou učebnu.

Moderní vybavení

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry a počítačové učebny s audiosluchátky, WIFI  to vše u nás najdete. Interaktivními tabulemi jsou vybaveny všechny třídy prvního stupně i odborné učebny druhého stupně. Dále mají žáci k dispozici školní počítačovou síť, kde si mohou ukládat zpracované dokumenty a prezentace do svého portfolia. Zde najdou i výukové programy.

Environmentální učebna a arboretum

Environmentální učebna a arboretum

Venkovní zastřešená učebna je umístěna v atriu školy a je využívána k pobytu na čerstvém vzduchu v průběhu výuky zejména v jarních a letních měsících. Arboretum je místo, kde se žáci mohou seznámit se 45 druhy domácích i cizokrajných dřevin, které jsou vysázeny v sektorech zhruba po 15 kusech. U jeho vchodu najdeme informační vitríny, které obsahují informace o jednotlivých druzích stromů a keřů. Každý sektor je opatřen popisnou tabulkou s českým i latinským názvem dřeviny.

Venkovní areál

Venkovní areál

Venkovní areál tvoří sportovní areál, kde najdeme travnaté hřiště na kopanou, hřiště na míčové hry, tenisové kurty, doskočiště, běžeckou dráhu a workoutovou sestavu, venkovní prostory školní družiny s pískovištěm a školní arboretum. Žáci využívají toto zázemí nejen během výuky, ale i o přestávkách. Na travnatém fotbalovém hřišti se každoročně konají oblíbené meziškolní turnaje.

Tělocvična

Tělocvična

Pohyb je velmi důležitý a vlastní tělocvična je v zimě základ. V naší škole najdeme dvě tělocvičny, posilovnu a samostatnou nářaďovnu. Malá tělocvična je využívána k zdokonalování gymnastických prvků, trénink obratnosti a posilování. Velká tělocvična poskytuje dostatek prostoru pro všechny míčové hry. Disponuje dokonce koši na basketbal, které jsou výškově stavitelné pro různý věk žáků.

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor Rolnička je již mnoho let fenoménem naší školy. Sborový zpěv je u nás vyučován jako nepovinný předmět. Toto těleso již mnoho let vede Mgr. Radka Svatoňová. Uplatnění zde najdou žáci z prvního i druhého stupně s kladným vztahem k hudbě a zpěvu. Sbor se každoročně představuje na vánočním koncertě v sezemickém kostele Nejsvětější Trojice a na mnoha dalších, nejen školních, akcích. Doprovázel i vystoupení Bohuše Matuše nebo Báry Basikové.

Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity

Nabízíme žákům i pestré využití volného času. Škola nabízí kroužek basketbalu, keramiky, drátkování, háčkování a dále kroužek logických a deskových her, šachový, logopedický, Mladý zdravotník a Malí kuchtíci. Každý žák si může vybrat dle svých schopností, dovedností, zájmů a preferencí. Pokud by ani tato školní nabídka nestačila, může zavítat do kroužků organizovaných externími organizaceni, které k provozování kroužků využívají prostory školy.

Předchozí Další