Školní projekty

Školní projekty přinášejí žákům nejen nové vědomosti, ale snaží se i rozvíjet jejich kreativitu, schopnost samostatně objevovat i dovednosti v oblasti komunikace a práce ve skupině.