Školní projekty

Školní projekty přinášejí žákům nejen nové vědomosti, ale snaží se i rozvíjet jejich kreativitu, schopnost samostatně objevovat i dovednosti v oblasti komunikace a práce ve skupině.

Celoškolní EVVO projekt na téma Voda - základní podmínka pro život

V letošním školním roce proběhl celoškolní EVVO projekt v měsících dubnu a květnu na téma Voda - nezbytná podmínka pro život, boj se suchem, vodní ekosystémy a mokřady, šetrné užívání a zacházení s vodou.

Přečtěte si více…

Týden pro zdraví

V týdnu od 20. května do 24. května proběhl na naší škole Týden pro zdraví. Zaměřili jsme se na zdravé stravování a nabídli odpolední aktivity.

Přečtěte si více…

PROJEKT PRO ŽÁKY 8. TŘÍD - FINANČNÍ GRAMOTNOST

Dne 18. ledna 2019 se uskutečnil v obou osmých třídách projekt finanční gramotnosti. Na realizaci projektu se podílely Mgr. Barbora Motyčková a Mgr. Šárka Kuldová. Celodenní projekt navázal na učivo finanční gramotnosti, které je zařazeno do hodin výchovy k občanství v 8. ročníku ZŠ.

Přečtěte si více…

Celoškolní projekt - 100 let ČSR

Během září a října 2018 proběhl na naší škole celoškolní projekt 100 let ČSR.

Přečtěte si více…

Týden pro zdraví

V týdnu od 14. 5. – 18. 5. proběhl na naší škole „Týden pro zdraví“. V tomto týdnu jsme se zaměřili na zdravé stravování, prevenci kouření, nabídli odpolední pohybové aktivity a relaxaci.

Přečtěte si více…

Celoškolní EVVO projekt o třídění a recyklaci odpadů

Ve čtvrtek 12. dubna a v pátek 13. dubna proběhl na naší škole celoškolní EVVO projekt na téma problematiky odpadů – jejich třídění, recyklace, šetrnost k životnímu prostředí, minimalizace jejich tvorby a s tím spojená možnost seznámení s bezobalovými výrobky.

Přečtěte si více…

Projekt Dopravní výchova

V měsíci říjnu 2017 proběhl na naší škole projekt zaměřený na dopravní výchovu žáků.

Přečtěte si více…

Týden pro zdraví celoškolní projekt

V týdnu od 20. března do 27. března proběhl na naší škole „Týden pro zdraví“. V tomto týdnu jsme se zaměřili na zdravé stravování, pohybové aktivity a relaxaci.

Přečtěte si více…

Projekt k finanční gramotnosti 8. B

e čtvrtek 19. ledna proběhl ve třídě 8. B projektový den z finanční gramotnosti, tentokrát na téma: Nákupy po internetu.

Přečtěte si více…

Projekt k finanční gramotnosti 8. A

V letošním roce jsme projekt z finanční gramotnosti zařadili do období před Vánocemi, a proto jsme změnili náplň práce a zaměřili jsme se na nakupování v pevných obchodech a po internetu.

Přečtěte si více…