Celoškolní EVVO projekt - Ptáci v okolí školy

21. dubna 2023
ledňáček říční

V průběhu dubna začal úvodními aktivitami letošní ornitologicky zaměřený celoškolní EVVO projekt na téma Ptáci v okolí školy.

Úvodní aktivitou dlouhodobějšího projektu byla ve středu 12. dubna v malé tělocvičně odborná ornitologická přednáška, kde se žáci blíže seznámili s běžnými ptačími druhy naší přírody.

V týdnu od 17. dubna absolvovaly jednotlivé třídy terénní vycházku k altánku u akvaduktu, kde probíhalo pozorování ptáků stativovým dalekohledem a ukázka kroužkování. Příjemným překvapením byla druhová pestrost odchycených druhů, žáci si mohli postupně zblízka prohlédnout kroužkování, měření křídel a vážení následujících 11 ptačích druhů - sýkora koňadra a modřinka, budníček menší, kos černý, drozd zpěvný, červenka obecná, pěnice černohlavá (sameček s černě i samička s hnědě zabarvenou hlavou) i pokřovní.

Dětem se nejvíce líbil krutihlav obecný, který nám několikrát předvedl svou specifickou schopnost otočení hlavy téměř kolem dokola o 360 stupňů, a poslední den terénních vycházek překvapily dva méně kroužkované druhy - sojka obecná a krásný rybařík - ledňáček říční.

V jednotlivých třídách navázali žáci se svými učiteli na úvodní přednášku a terénní vycházku dalšími doplňkovými ornitologickými aktivitami v podobě ptačích fotokvízů, doplňovaček, osmisměrek, křížovek, menší děti se zaměstnaly ptačími omalovánkami, výkresy, skládankami, někde se psaly i ptačí diktáty či počítaly matematické úlohy z ornitologického prostředí.

Projekt bude probíhat i nadále ve zbytku tohoto školního roku, pro zájemce z řad žáků celé školy byla vyhlášena fotografická soutěž autorských žákovských  fotografií, s jejími pravidly se můžete seznámit v samostatném článku. Postupně budou jednotlivé třídy od 3. do 9. ročníku vytvářet také ICT výstupy přidělených běžných ptačích druhů, ze kterých na závěr v průběhu června tohoto školního roku sestavíme vlastní školní atlas ptáků.

Na ornitologicky zaměřený projekt plánujeme navázat i v příštím školním roce, kdy spojíme osvětu o ptačích budkách s jejich vyvěšením v areálu školy i přilehlém parku Mlynářka. V závěrečné fázi projektu bychom rádi podobnou osvětu propojili také s výrobou a následným vyvěšením či instalováním krmítek a v zimním období uvažujeme o vycházce za vodními zimujícími ptáky.

Na závěr bych rád velmi poděkoval panu Mgr. Liboru Prausovi, Ph.D. za odborné, pestré a vědecky fundované zajištění ornitologické přednášky i vycházek s ukázkou kroužkování, obojí pro nás bylo velmi zajímavé a přínosné, děkujeme! 

Pro vážnější zájemce o ornitologii ještě připojuji pozvánku na Vítání ptačího zpěvu v Pardubicích a pod článkem také naleznete odkaz na úložiště fotografií z celoškolního projektu.

Pozvánka na vítání ptačího zpěvu v Pardubicích:

Sraz v sobotu 6. 5. 2023 v 7:00 na nádvoří pardubického Zámku. Vycházka pardubickými parky podél Chrudimky k bývalému vojenskému cvičišti Červeňák. Pozorování a určování ptáků podle zpěvu. Za vhodného počasí proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

Vede Libor Praus, (praus@vcm.cz, 605 522 692).     

Zde naleznete další fotografie z projektu.

Mgr. Jan Václavek

Fotogalerie