Aktuality

Na této stránce naleznete kompletní přehled toho, co se u nás ve škole, školní družině a jídelně děje.

2. místo ve výtvarné soutěži

Třída 4. B se v březnu zúčastnila soutěže vyhlášené HDD ateliérem Pardubice a získala 2. místo.

Přečtěte si více…

Testování žáků, kteří konají přijímací zkoušku, informace MŠMT

Zde naleznete podrobné časové schéma testování na ZŠ. Nadále platí, že je možno využít i potvrzení negativního testu ze zdravotnických zařízení a výčet dokladů, kterými lze negativní test nahradit. Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.

Přečtěte si více…

priloha 894737252 1 000 Ochrana zdravi PZ pro ZS (1).pdf 457 KB priloha 894737252 0 000 Ochrana zdravi PZ MZ ZZ ABS 2021 (1).pdf 534 KB

Prodloužení funkčního období školské rady

U školské rady, jejíž stávající tříleté funkční období mělo skončit 31. 12. 2020, se prodlužuje funkční období do 12. 7. 2021. Do této doby proběhnou nové volby do školské rady.

Přečtěte si více…

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA v souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.pdf 950 KB
Barevný svět

Barevný svět

Pojďte si s námi užít barevný svět. Budeme se připravovat na svátek čarodějnic. Zopakujeme si pravidla silničního provozu v dopravní výchově. Nezapomeneme na sportování, malování a poznávání přírody.

Přečtěte si více…

Změny v provozu školy od 12. dubna 2021

Změny v provozu školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, v přílohách naleznete podrobné informace k provozu školy od 12. dubna 2021.

Přečtěte si více…

Dopis rodičům duben21.pdf 412 KB Testujeme ve škole.pdf 817 KB
Testování žáků, kteří konají přijímací zkoušku

Testování žáků, kteří konají přijímací zkoušku

MŠMT základním školám ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli střední školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

Přečtěte si více…

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021 ze d.. .pdf 249 KB
ZÁPIS do 1. ročníku

ZÁPIS do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku 2021/2022 bude probíhat distančně v době od 1. dubna do 30. dubna 2021. Více informací naleznete v přílohách.

Informace k zápisu.pdf 678 KB Informace pro rodiče.pdf 299 KB Desatero budoucího školáka.pdf 785 KB

VELIKONOČNÍ STEZKA

Pojďte se projít na VELIKONOČNÍ STEZKU!

Přečtěte si více…

Velikonoční tvoření

Velikonoce se blíží, pojďme si vyrobit velikonoční vajíčka.

Přečtěte si více…