Aktuality

Na této stránce naleznete kompletní přehled toho, co se u nás ve škole, školní družině a jídelně děje.

Rozvrh hodin

Změna rozvrhu od 19. listopadu

Z personálních důvodů dojde ke změně rozvrhu tříd. Nový rozvrh hodin bude platný od pondělí 19. 11. Již nyní je k dispozici v aplikaci Bakaláři v sekci rozvrh na příští týden. Ke změně na webových stránkách školy dojde až s platností rozvrhu. Žáci budou o této změně podrobně informováni svými třídními učiteli v tomto týdnu.

Logická olympiáda - krajské kolo

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Přečtěte si více…

Hokejbal

Už po několikáté k nám do družiny přijeli trenéři z Pardubic, kteří trénují jak malé, tak i velké děti hokejbal.

Přečtěte si více…

Návštěva z Brna

V pátek 9. listopadu se žáci celé naší školy zúčastnili dvou muzikálových představení.

Přečtěte si více…

Technohrátky - Střední škola automobilní Holice

Dne 7.11. 2018 se 9 žáků 8. a 9. tříd zúčastnilo exkurze do SŠ automobilní v Holicích. O úspěšný projekt Technohrátky byl na této škole veliký zájem a chtěli se zúčastnit žáci z téměř tří desítek škol v kraji. Nakonec byli vybráni žáci devíti z nich, kteří si užili den plný nových zážitků, soutěží i kultury.

Přečtěte si více…

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva 1718.pdf 1.9 MB

Směrnice pro poskytování informací

SM-56-poskytovani informaci.pdf 440 KB

Celoškolní projekt - 100 let ČSR

Během září a října 2018 proběhl na naší škole celoškolní projekt 100 let ČSR.

Přečtěte si více…

Halloween

Halloween se většinou slaví v anglicky mluvících zemích, nicméně ani my na něj nemůžeme zapomenout. Děti tento svátek milují.

Přečtěte si více…

Kam na střední školu - 9. ročník

Žáci devátých ročníků před sebou mají důležité rozhodnutí o výběru oboru studia na střední škole. Seznámit se s nabídkou studia na středních školách jim pomáhají například projekty Technohrátky, Zdravohrátky i výstava prezentací středních škol Pardubického kraje Schola Bohemia. Nesmíme ale zapomenout ani na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Pardubicích, které deváťáci navštívili koncem října.

Přečtěte si více…