Aktuality

Na této stránce naleznete kompletní přehled toho, co se u nás ve škole, školní družině a jídelně děje.

Jarní sběr starého papíru - vyhodnocení

Ve dnech 15. - 17. května proběhl na naší škole tradiční jarní sběr starého papíru, při kterém žáci shromáždili 8 971 kg starého papíru a kartonu.

Přečtěte si více…

Prvňáčci a konec školního roku

Prvňáčci zažili svůj úplně první závěr školního roku. Všichni byli v pátek 28. června natěšení a také trochu nervózní.

Přečtěte si více…

Final logo kopie

Beseda Městské policie - drogy

V úterý 18. června se žáci 9. tříd zúčastnili besedy o drogách, kterou si pro ně připravila strážnice Městské policie Sezemice Eliška Jelínková a pan Lubomír Frei.

Přečtěte si více…

Víčka pro Rebeku

Také v tomto školním roce pokračovala soutěž ve sběru víček ve prospěch nemocné holčičky Rebeky Čihákové.

Přečtěte si více…

Celoškolní EVVO projekt na téma Voda - základní podmínka pro život

V letošním školním roce proběhl celoškolní EVVO projekt v měsících dubnu a květnu na téma Voda - nezbytná podmínka pro život, boj se suchem, vodní ekosystémy a mokřady, šetrné užívání a zacházení s vodou.

Přečtěte si více…

Logo s%cc%8ckoly barevne%cc%81 okraje

Oznámení o uzavření školní družiny

Oznamujeme, že školní družina při Základní škole Sezemice, okres Pardubice bude o hlavních prázdninách dne 1. 7. 2019 – 31. 8. 2019 uzavřena.

šd uzavření hlavní prázdniny 2019.pdf 162 KB

Příprava pokrmů v 7. třídách

Žáci sedmých tříd měli i v tomto školním roce předmět přípravu pokrmů.

Přečtěte si více…

Výlet 8. tříd

Ve čtvrtek 13. června se žáci 8. A a 8. B vydali na školní výlet do IQ Landie v Liberci.

Přečtěte si více…

Výlet 7. A v ZOO Praha

Ve čtvrtek 6. 6. zavítali žáci třídy 7. A do pražské ZOO. Po absolvování cesty vlakem a pražskou MHD se nám otevřel rozsáhlý areál zoologické zahrady, kde jsme mohli nasbírat nové zážitky.

Přečtěte si více…

Poslední výlet devátých tříd

V pondělí 10. 6. se žáci devátých tříd v téměř plném počtu vydali na svůj poslední školní výlet na ZŠ Sezemice. Mířili do parku iQLANDIA v Liberci, který letos slaví 5 let své existence. Očekávání se naplnila a každý si v parku našel něco zajímavého a vyzkoušel si interaktivní exponáty.

Přečtěte si více…