Aktuality

Na této stránce naleznete kompletní přehled toho, co se u nás ve škole, školní družině a jídelně děje.

Nové zprávy z Krkonoš

Ve středu jsme se probudili do slunečného rána. Teplo bylo ale pouze za oknem. Hory nám ukázaly chladnější zářijové počasí než u nás v nížině. Vybaveni řízkem s chlebem, sušenkou, čajem a jablkem nebo pomerančem jsme vyrazili vstříc nejvyšší hoře naší republiky. Všem patří veliká pochvala, že došli až na vrchol Sněžky.

Přečtěte si více…

Zahrádkářská výstava

Stejně jako minulý rok, tak i letos se děti Základní školy Sezemice, školní družiny a kroužku keramiky podílely na výzdobě Domu pro zahrádkáře v našem městě.

Přečtěte si více…

Šesťáci se hlásí z Krkonoš

V pondělí 16. 9. se třídy 6. A a 6. B vydaly na cestu do Pece pod Sněžkou. Kufry a tašky pan správce odvezl na chatu a my jsme se vydali na cestu k našemu cíli pěšky. Všichni první seznámení s horami zvládli a v pořádku dorazili na Lyžařskou boudu.

Přečtěte si více…

Dou%c4%8dov%c3%a1n%c3%ad

Doučování na naší škole zdarma!

Posudek o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnost

Posudek o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnost.pdf 683 KB
Scanweb

Certifikát - Pečujeme o vzdělávání

Základní škola Sezemice, okres Pardubice získala certifikát společnosti SCIO za aktivní přístup v péči o vzdělávání.

Přečtěte si více…

Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Sezemice

Vnitřní řád ŠD 2019.pdf 322 KB

Školní vzdělávací program - školní družina při ZŠ Sezemice

Školní vzdělávací program - školní družina při ZŠ Sezemice

ŠVP školní družina ZŠ Sezemice 2019.pdf 544 KB

Poohlédnutí za první třídou - 1. C

Ve školním roce 2018/2019 se třída 1. C zúčastnila mnoha akcí a spoustu jich i zorganizovala v rámci výuky i mimo ni. S žáky jsme si zpříjemnili učení mnoha aktivitami a zorganizovali jsme i akci pro rodiče v podobě vánočních dílen, kde jsme si odpoledne užili se spoustou dobrot. Žáci prožili několik projektových dnů v rámci výuky, kde jsme se v době oslav Halloweenu učili v maskách, nebo pracovali na celoškolním projektu Týden zdraví.

Přečtěte si více…

Devítky se rozloučily aneb co se dá zažít za devět let na základní škole

Končí školní rok 2018/2019 a my jsme se rozloučili s 42 žáky devátého ročníku. V novém školním roce 2019/2020 usednou do lavic naší školy dvě třídy prvňáčků. Přivítáme u nás i další nové žáky v různých ročnících, kteří školu změnili z nejrůznějších příčin, například přechod z tzv. malotřídky, školy, která disponuje pouze prvním stupněm, nebo stěhování rodiny. Doufáme, že se jim u nás bude líbit a přejeme jim, aby si nakonec z naší školy odnesli minimálně takové množství nových znalostí, dovedností a zážitků jako předchozí devéťáci.

Přečtěte si více…

9ky se loučí (2019) web.pdf 1.4 MB