Školní parlament

Školní parlament:

 • je složen ze zástupců 5. – 9. ročníků, kteří od spolužáků sbírají informace o tom, co by se mohlo ve škole zlepšit nebo změnit
 • zástupci tříd pravidelně informují o své činnosti své spolužáky
 • úzce spolupracuje s vedením školy na vytváření podmínek pro spokojený pobyt žáků ve škole
 • připomínky žáků k chodu školy jsou projednány vedením školy
 • žáci také mohou využívat schránku důvěry, kam vkládají své připomínky a náměty
 • aktivně navrhuje akce zaměřené např. na charitu, zlepšení atmosféry ve škole, rozvoj vzdělávání žáků (besedy, exkurze, divadelní představení, ...)
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá žákům nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti, a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat
 • žáci se učí chápat svá práva a zodpovědnosti za své jednání a vlastní vzdělávání
 • naplňuje cíle školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana
 • snaží se předcházet negativním jevům, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy

Složení školního parlamentu pro rok 2020/2021

Zástupci tříd:

5. A Šafaříková Adéla
5. B Krejčíková Eliška
6. A Schejbal Miroslav
6. B Dašková Markéta
7. A Formánek Tomáš
7. B Kochwasserová Petra
8. A Dašek Jan
8. B Krejčík Jáchym
9. A Kolínová Patricie
9. B Zelinková Karolína

Schůzky školního parlamentu se budou konat jednou měsíčně v úterý o velké přestávce. V případě potřeby v jiný termín.