Školní parlament

Školní parlament:

 • je složen ze zástupců 5. – 9. ročníků, kteří od spolužáků sbírají informace o tom, co by se mohlo ve škole zlepšit nebo změnit
 • zástupci tříd pravidelně informují o své činnosti své spolužáky
 • úzce spolupracuje s vedením školy na vytváření podmínek pro spokojený pobyt žáků ve škole
 • připomínky žáků k chodu školy jsou projednány vedením školy
 • žáci také mohou využívat schránku důvěry, kam vkládají své připomínky a náměty
 • aktivně navrhuje akce zaměřené např. na charitu, zlepšení atmosféry ve škole, rozvoj vzdělávání žáků (besedy, exkurze, divadelní představení, ...)
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá žákům nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti, a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat
 • žáci se učí chápat svá práva a zodpovědnosti za své jednání a vlastní vzdělávání
 • naplňuje cíle školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana
 • snaží se předcházet negativním jevům, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy

Složení školního parlamentu pro rok 2018/2019

Zástupci tříd — předseda:

5. A Bačinová Barbora
5. B Kochwasserová Petra
6. A Dašek Jan
6. B Krejčík Jáchym
7. A Kolínová Patricie
7. B Culka Matěj
8. A Mládek Michal
8. B Krejčíková Anna
9. A Třešňáková Michaela
9. B Krátký Matěj

V případě nepřítomnosti zastupuje místopředseda:

5. A Matúšů Tereza
5. B Brutarová Natali
6. A Brett Matyáš
6. B Schejbalová Agáta
7. A Špačková Mariana
7. B Ehrenberger Filip
8. A Formánková Tereza
8. B Čeloud Václav
9. A Mareček Adrian
9. B Izáková Denisa

Schůzky školního parlamentu se budou konat pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. Případně dle potřeby i v jiném termínu.