Školní parlament

Školní parlament:

 • je složen ze zástupců 5. – 9. ročníků, kteří od spolužáků sbírají informace o tom, co by se mohlo ve škole zlepšit nebo změnit
 • zástupci tříd pravidelně informují o své činnosti své spolužáky
 • úzce spolupracuje s vedením školy na vytváření podmínek pro spokojený pobyt žáků ve škole
 • připomínky žáků k chodu školy jsou projednány vedením školy
 • žáci také mohou využívat schránku důvěry, kam vkládají své připomínky a náměty
 • aktivně navrhuje akce zaměřené např. na charitu, zlepšení atmosféry ve škole, rozvoj vzdělávání žáků (besedy, exkurze, divadelní představení, ...)
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá žákům nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti, a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat
 • žáci se učí chápat svá práva a zodpovědnosti za své jednání a vlastní vzdělávání
 • naplňuje cíle školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana
 • snaží se předcházet negativním jevům, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy

Zástupci školního parlamentu - 2022/2023

Třída předseda třídy zástupce
5. A Eva Francová Jakub Brandýský
5. B Anežka Prokšová Ondřej Šinták
6. A Denisa Andrlová Tereza Škodová
6. B Sofie Schejbalová Martin Schejbal
7. A Tomáš Blažek Magda Štěpánková
7. B Vojtěch Mareš Eliška Krejčíková
8. A Miroslav Schejbal Dagmar Dvořáková
8. B Hana Dolečková Markéta Dašková
9. A Tomáš Formánek Tereza Matúšů
9. B Natali Brutarová Petra Kochwasserová

Schůzky školního parlamentu budou probíhat cca 1x měsíčně dle předchozí domluvy.