Školní parlament

Školní parlament:

 • je složen ze zástupců 5. – 9. ročníků, kteří od spolužáků sbírají informace o tom, co by se mohlo ve škole zlepšit nebo změnit
 • zástupci tříd pravidelně informují o své činnosti své spolužáky
 • úzce spolupracuje s vedením školy na vytváření podmínek pro spokojený pobyt žáků ve škole
 • připomínky žáků k chodu školy jsou projednány vedením školy
 • žáci také mohou využívat schránku důvěry, kam vkládají své připomínky a náměty
 • aktivně navrhuje akce zaměřené např. na charitu, zlepšení atmosféry ve škole, rozvoj vzdělávání žáků (besedy, exkurze, divadelní představení, ...)
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá žákům nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti, a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat
 • žáci se učí chápat svá práva a zodpovědnosti za své jednání a vlastní vzdělávání
 • naplňuje cíle školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana
 • snaží se předcházet negativním jevům, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy

Zástupci školního parlamentu - 2023/2024

Třída předseda třídy zástupce
5. A Marie Pazderová Ellen Moravcová
5. B Julie Haklová Štěpán Krejčík
6. A Jakub Brandýský Josef Rokos
6. B Ondřej Šinták Veronika Horynová
7. A Michal Dostál Anna Vajsová
7. B Barbora Dašková Jakub Šafář
8. A Tomáš Blažek Ondřej Tarant
8. B Matěj Štěpánek Zora Srazilová
9. A Miroslav Schejbal Natálie Kopecká
9. B Michael Trulay Markéta Dašková

Schůzky školního parlamentu budou probíhat cca 1x měsíčně dle předchozí domluvy.