EU projekty

Naše škola se aktivně zapojuje do projektů EU. Přečtěte si, jakým způsobem byly takto získané prostředky využity.

Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

Přečtěte si více…

EU - projekt Šablony III.

EU - projekt Šablony III.

Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školní psycholog ZŠ), dále podpoří volnočasové aktivity (projektové dny a doučování) a vede k rozvoji, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Publicita ZŠ Sezemice.pdf 490 KB

Projekt : Personální podpora - ZŠ Sezemice

Seznamte se s projektem, který je spolufinancován EU a bude probíhat od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Publicita ZŠ Sezemice.pdf 537 KB projektový záměr ZŠ Sezemice.pdf 796 KB

Personální podpora

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Přečtěte si více…

Projekt - Výzva 57 - 2015

Projekt - Výzva 57 - 2015

Výstupem tohoto projektu bylo žákovské portfolio s postupem výroby a vlastním hodnocením. V rámci tohoto projektu jsme vybavili dílny nářadím pro výuku SPDT a Technického praktika. Učitelé těchto předmětů absolvovali vzdělávání.

Přečtěte si více…

Projekt - Výzva 56 - 2015

Projekt - Výzva 56 - 2015

V rámci tohoto projektu byli žáci na týdenním studijním pobytu v Německu, a paní učitelka Šimková absolvovala 14 denní vzdělávací kurz v Anglii. Zbylo nám i na knihy pro žáky.

Přečtěte si více…

Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

Cílem projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání„ byla implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce.

Přečtěte si více…

OPVK - 1.4 ZŠ Sezemice 2012 - 2015

OPVK - 1.4 ZŠ Sezemice 2012 - 2015

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření 42 sad s celkovým počtem 840 digitálních výukových materiálů (DUMů), vzdělávání pedagogů v oblasti ICT a vybavení školy ICT technikou.

Přečtěte si více…

OPVK - Rétorika 2012

OPVK - Rétorika 2012

Cílem tohoto projektu bylo zvýšení kvality ve vzdělání

Přečtěte si více…

Školní audio-vizuální centrum pro rozvoj komunikačních dovedností žáků v Sezemicích

Zlepšení podmínek pro rozvoj komunikačních dovedností považujeme v současné době za jeden z klíčových okamžiků vzdělávání, a to nejen v budoucím profesním uplatnění, ale i při utváření kvalitního vztahu učitele a žáka. Náš projekt rozvíjí infrastrukturu v oblasti školství ve vzdělávání, je investiční podporou pro inovaci školního vzdělávacího programu, na který chceme navázat projektem v OP VK.

Přečtěte si více…