EU projekty

Naše škola se aktivně zapojuje do projektů EU. Přečtěte si, jakým způsobem byly takto získané prostředky využity.

EU - projekt Šablony III.

EU - projekt Šablony III.

Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školní psycholog ZŠ), dále podpoří volnočasové aktivity (projektové dny a doučování) a vede k rozvoji, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Publicita ZŠ Sezemice.pdf 490 KB

Projekt : Personální podpora - ZŠ Sezemice

Seznamte se s projektem, který je spolufinancován EU a bude probíhat od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Publicita ZŠ Sezemice.pdf 537 KB projektový záměr ZŠ Sezemice.pdf 796 KB

Personální podpora

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Přečtěte si více…

Projekt - Výzva 57 - 2015

Projekt - Výzva 57 - 2015

Výstupem tohoto projektu bylo žákovské portfolio s postupem výroby a vlastním hodnocením. V rámci tohoto projektu jsme vybavili dílny nářadím pro výuku SPDT a Technického praktika. Učitelé těchto předmětů absolvovali vzdělávání.

Přečtěte si více…

Projekt - Výzva 56 - 2015

Projekt - Výzva 56 - 2015

V rámci tohoto projektu byli žáci na týdenním studijním pobytu v Německu, a paní učitelka Šimková absolvovala 14 denní vzdělávací kurz v Anglii. Zbylo nám i na knihy pro žáky.

Přečtěte si více…

Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

Cílem projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání„ byla implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce.

Přečtěte si více…

OPVK - 1.4 ZŠ Sezemice 2012 - 2015

OPVK - 1.4 ZŠ Sezemice 2012 - 2015

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření 42 sad s celkovým počtem 840 digitálních výukových materiálů (DUMů), vzdělávání pedagogů v oblasti ICT a vybavení školy ICT technikou.

Přečtěte si více…

OPVK - Rétorika 2012

OPVK - Rétorika 2012

Cílem tohoto projektu bylo zvýšení kvality ve vzdělání

Přečtěte si více…

Školní audio-vizuální centrum pro rozvoj komunikačních dovedností žáků v Sezemicích

Zlepšení podmínek pro rozvoj komunikačních dovedností považujeme v současné době za jeden z klíčových okamžiků vzdělávání, a to nejen v budoucím profesním uplatnění, ale i při utváření kvalitního vztahu učitele a žáka. Náš projekt rozvíjí infrastrukturu v oblasti školství ve vzdělávání, je investiční podporou pro inovaci školního vzdělávacího programu, na který chceme navázat projektem v OP VK.

Přečtěte si více…