EU projekty

Naše škola se aktivně zapojuje do projektů EU. Přečtěte si, jakým způsobem byly takto získané prostředky využity.