Projekt - Výzva 57 - 2015

14. února 2017

Logo msmt

Výstupem tohoto projektu bylo žákovské portfolio s postupem výroby a vlastním hodnocením. V rámci tohoto projektu jsme vybavili dílny nářadím pro výuku SPDT a Technického praktika. Učitelé těchto předmětů absolvovali vzdělávání.

Realizací tohoto projektu jsme získali celkem 220 850 Kč.

Projekt - Výzva 56 - 2015 14. února 2017 Personální podpora 20. února 2017