Projekt - Výzva 57 - 2015

14. února 2017
Projekt - Výzva 57 - 2015
Výstupem tohoto projektu bylo žákovské portfolio s postupem výroby a vlastním hodnocením. V rámci tohoto projektu jsme vybavili dílny nářadím pro výuku SPDT a Technického praktika. Učitelé těchto předmětů absolvovali vzdělávání.

Realizací tohoto projektu jsme získali celkem 220 850 Kč.