Aktuality ze školy

Pozv%c3%a1nka

Ples SRPŠ

Srdečně zveme rodiče a přátele naší školy na tradiční ples SRPŠ.

Přečtěte si více…

Čtenářská dílna ve 3. B

V naší třídě máme v hodinách čtení zavedeny již od druhé třídy pravidelné čtenářské dílny.

Přečtěte si více…

Branný den ve Východočeském muzeu v Pardubicích

V rámci programu Východočeského muzea nazvaného "30 let od sametu" si žáci osmého ročníku naší školy prožili svůj branný den.

Přečtěte si více…

Prosinec ve znamení prevence

V prosinci proběhlo v naší škole hned několik preventivních programů. Jednalo se o prevenci v rámci lidských vztahů, drog i přístupu k mediálním sdělením.

Přečtěte si více…

Logická olympiáda 2019

Již pátým rokem se naše škola zúčastnila celostátní soutěže organizované Mensou ČR. Co je to Mensa? Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

Přečtěte si více…

Vánoční spaní ve škole v 5. B

Ve čtvrtek 19.12. se žákům třídy 5. B ze školy odcházelo o poznání radostněji, než jindy. Nemuseli totiž čekat návrat až do následujícího rána, ale byli zpět již o půl čtvrté odpoledne, poněvadž toho zde měli ještě spoustu věcí na práci... 

Přečtěte si více…

Ježíšek předčasně naděloval v naší škole

Žáci naší školy dostali pod stromeček nové sety do školní jídelny. Hlavním důvodem byl obrovský hluk, který vznikal posunováním židlí, ale i již rozlepená a omlácená opěradla židlí.

Přečtěte si více…

Pf 2020

PF 2020

Základní škola Sezemice přeje krásné vánoční svátky strávené s těmi nejbližšími. Štěstí, zdraví a spokojenost v novém roce 2020. Nový rok bývá spojen s ohňostrojem a zábavnou pyrotechnikou. Ten je jistě pro většinu lidí krásným zážitkem, ale dovolte nám připomenout, že pyrotechnika patří do ruky dospělým a profesionálům, nikoli dětem. Přejeme si, abychom se všichni ve škole sešli ve zdraví v pondělí 6. ledna a zahájili společně nový kalendářní rok.

Těšení na Vánoce ve 2. B

Čekání na Vánoce nám utíkalo rychle. Stále jsme něco dělali.

Přečtěte si více…

Sametová revoluce očima pamětníků i žáků naší školy

V letošním roce jsme si připomněli výročí 30 let od Sametové revoluce. Pro žáky naší školy se už jedná o dalekou historii, do svobody se narodili. Proto se s událostmi listopadu a prosince 1989 seznamovali nejen v hodinách dějepisu, společenskovědního semináře, výchovy k občanství nebo výchovy ke zdraví, ale i prostřednictvím vzpomínek svých rodičů a prarodičů a výukového programu společnosti Post Bellum, která spolupracuje na projektu Paměť národa, který zpracovává a uchovává materiály se vzpomínkami pamětníků.

Přečtěte si více…