Aktuality ze školy

Jarní sběr starého papíru - vyhodnocení

Ve dnech 15. - 17. května proběhl na naší škole tradiční jarní sběr starého papíru, při kterém žáci shromáždili 8 971 kg starého papíru a kartonu.

Přečtěte si více…

Prvňáčci a konec školního roku

Prvňáčci zažili svůj úplně první závěr školního roku. Všichni byli v pátek 28. června natěšení a také trochu nervózní.

Přečtěte si více…

Final logo kopie

Beseda Městské policie - drogy

V úterý 18. června se žáci 9. tříd zúčastnili besedy o drogách, kterou si pro ně připravila strážnice Městské policie Sezemice Eliška Jelínková a pan Lubomír Frei.

Přečtěte si více…

Víčka pro Rebeku

Také v tomto školním roce pokračovala soutěž ve sběru víček ve prospěch nemocné holčičky Rebeky Čihákové.

Přečtěte si více…

Celoškolní EVVO projekt na téma Voda - základní podmínka pro život

V letošním školním roce proběhl celoškolní EVVO projekt v měsících dubnu a květnu na téma Voda - nezbytná podmínka pro život, boj se suchem, vodní ekosystémy a mokřady, šetrné užívání a zacházení s vodou.

Přečtěte si více…

Příprava pokrmů v 7. třídách

Žáci sedmých tříd měli i v tomto školním roce předmět přípravu pokrmů.

Přečtěte si více…

Výlet 8. tříd

Ve čtvrtek 13. června se žáci 8. A a 8. B vydali na školní výlet do IQ Landie v Liberci.

Přečtěte si více…

Výlet 7. A v ZOO Praha

Ve čtvrtek 6. 6. zavítali žáci třídy 7. A do pražské ZOO. Po absolvování cesty vlakem a pražskou MHD se nám otevřel rozsáhlý areál zoologické zahrady, kde jsme mohli nasbírat nové zážitky.

Přečtěte si více…

Poslední výlet devátých tříd

V pondělí 10. 6. se žáci devátých tříd v téměř plném počtu vydali na svůj poslední školní výlet na ZŠ Sezemice. Mířili do parku iQLANDIA v Liberci, který letos slaví 5 let své existence. Očekávání se naplnila a každý si v parku našel něco zajímavého a vyzkoušel si interaktivní exponáty.

Přečtěte si více…

Devítky se loučí

Žáci devátých tříd Vás srdečně zvou na své slavnostní rozloučení se základní školou, které se koná dne 26. 6. od 17 hodin v sále sezemické radnice. Těší se na Vaši účast.

Přečtěte si více…