Aktuality ze školy

%c5%a1kola 1

Poděkování rodičům

Chtěl bych touto cestou Vám rodičům moc poděkovat za úsilí, které věnujete svým dětem při distanční výuce. Nevím přesně, kdo si víc přeje zpět povinnou školní docházku, zda rodiče, že budou mít doma volnější chvilky, nebo učitelé, kteří se již moc těší na interakci s žáky, a počítač se jim již přejedl stejně jako veřejnosti roušky. Každopádně velmi DĚKUJEME všem rodičům za pomoc s redukovanou výukou po celou dobu koronavirového uzavření škol. Máme před sebou ještě měsíc do prázdnin, legislativa se mění ze dne na den, my však máme jediný cíl – společně uzavřít školní rok tak, abychom v září společně pokračovali ve vzdělávání na startovní čáře s datem 30. 6. 2020 (nelze se vrátit k 11. březnu). Jsem přesvědčený, že společně červen zvládneme a během příštího školního roku doženeme vše, co nám školní vzdělávací program ukládá. PROSÍME vás - všechny rodiče, abyste vytrvali v podpoře distanční výuky, pomáhali svým dětem, dobře se rozhodli, zda pošlete své dítě do školy na pravidelné či nepravidelné - dohodnuté konzultace. Budeme rádi i za zpětnou vazbu od Vás během uzavření škol - distanční výuky. Pro všechny děti, které dnes nemohly být ve škole, připojuji „Vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku!“ Mgr. Jiří Březina - ředitel školy

%c5%a1kola

Škola se otevírá pro 6. - 8. ročník od 8. 6. 2020

podrobné informace v příloze

2.st. Informace k zahájení konzultací.pdf 193 KB Čestné prohlášení.pdf 269 KB

Do školy jen s rouškou - poděkování dárcům

Příští týden znovu přivítáme ve škole naše žáky prvního stupně. Mnoho věcí se však od března, kdy byli ve škole naposled, změnilo. Jednou z nich je i povinné nošení roušek, které je jedním z preventivních opatření proti šíření koronavirové infekce. Pokud si žáci roušku zapomenou, škola jim věnuje jednu z těch, které bezplatně získala. Tímto děkujeme paní Petře Morchové, Radmile Peterkové, Haně Hartmanové, Evě Řezníčkové a Anitě Růžkové za ušití roušek v několika barevných i velikostních variantách.

Přečtěte si více…

%c5%a1kola

Hodnocení žáků za 2. pololetí

Postup při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 najdete v příloze.

Vyhláška č. 211 2020 Sb..pdf 253 KB Hodnocení žáků za 2.pol. 2020.pdf 274 KB
Nettles 5133867 1920

Informace k plánovaným sběrům

Sběr starého papíru s ohledem na situaci, že škola bude do konce školního roku fungovat v omezeném režimu, byl přesunutý na podzimní termín, sběr bylin proběhne bez omezení na konci školního roku v původně naplánovaném termínu od 23. do 25. června.

%c5%a1kola 1

Škola se otevírá pro 1. stupeň od 25. 5. 2020

podrobné informace v příloze

Informace k zahájení výuky pro 1.st.pdf 188 KB Čestné prohlášení.pdf 269 KB Odchod žáka ze školy.pdf 174 KB MŠMT - Provoz ZŠ do konce školního roku.pdf 1020 KB
Stravn%c3%a9

Oznámení školní jídelny

Stravování ve školní jídelně žáků 1. stupně od 25. 5. do 30. 6. 2020 si musí zákonný zástupce přihlásit:

Přečtěte si více…

Prvn%c3%ad t%c5%99%c3%adda jak zvl%c3%a1dnout

Zápis - výsledky

Všichni žáci přihlášení k zápisu byli přijati.

Výsledky zápisu.pdf 448 KB
P%c5%99%c3%adm%c4%9bstsk%c3%bd sportovn%c4%9b florbalov%c3%bd kemp p%c5%99i z%c5%a0 sezemice 2020

Příměstský kemp agentury Kroužky.cz

Agentura Kroužky východní Čechy, která v naší škole pořádá v průběhu školního roku kroužky florbalu, hry na flétnu, vědeckých pokusů, hip hop a street dance, zve všechny příznivce florbalu na příměstský sportovně florbalový kemp, který se bude konat v červenci v Sezemicích. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

%c5%a1kola

Škola se otevírá pro 9. ročník od 11. 5. 2020

podrobné informace v příloze

Informace k zahájení výuky pro 9. ročník.pdf 187 KB Čestné prohlášení.pdf 269 KB MŠMT - Provoz ZŠ do konce školního roku.pdf 1020 KB