Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Sezemice, z.s.

Základním cílem činnosti SRPŠ je podporovat využití volného času žáků Základní školy Sezemice a samostatně, nebo ve spolupráci s pedagogickým sborem školy organizovat zábavné, sportovní a kulturní akce pro žáky školy, podporovat vybrané projekty školy, mimoškolní činnost žáků, včetně ekonomické osvěty, zdravotní osvěty a dalších právě aktuálních témat ve společnosti, ve světě.

Předseda: Tereza Srazilová
bytem Počaply 89, 53304 Sezemice
Místopředseda: Zuzana Slouková
bytem Tyršovo náměstí 24, 533 04 Sezemice
Hospodář: Jana Hrádková
bytem Severní 812, 53304 Sezemice

Aktuality a dokumenty

Seznam třídních důvěrníků SRPŠ 2023/2024
21. září 2023
Mgr. Olga Doskočilová
135,9 KB
1. schůzka SRPŠ 2023/2024
20. září 2023
Mgr. Olga Doskočilová
117,0 KB
Pravidla čerpání z fondu SRPŠ ve školním roce 2023/2024
20. září 2023
Mgr. Olga Doskočilová
126,7 KB
Výdaje SRPŠ při ZŠ Sezemice ve školním roce 2022/2023
20. září 2023
Mgr. Olga Doskočilová
121,3 KB
Seznam třídních důvěrníků SRPŠ - 2022/2023
3. října 2022
Mgr. Olga Doskočilová
481,9 KB
Pravidla čerpání z fondu SRPŠ při Základní škole Sezemice, z. s. ve školním roce 2022/2023
3. října 2022
Mgr. Olga Doskočilová
136,4 KB
SRPŠ při ZŠ Sezemice (okres Pardubice) ve šk. roce 2022/2023 - dopis rodičům prvňáčků
3. října 2022
Mgr. Olga Doskočilová
288,6 KB