EU - projekt Šablony III.

25. srpna 2021
EU - projekt Šablony III.
Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školní psycholog ZŠ), dále podpoří volnočasové aktivity (projektové dny a doučování) a vede k rozvoji, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Mgr. Olga Doskočilová

Dokumenty ke stažení