Projekt - OP Jan Amos Komenský - MŠMT - spolufinancováno EU

27. února 2023
Projekt - OP Jan Amos Komenský - MŠMT - spolufinancováno EU
  • Zapojení ZŠ Sezemice, okres Pardubice do projektu - 1. 2. 2023 - 31. 1. 2025.
  • Cíl projektu: Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity pro naši základní školu:

Školní psycholog ZŠ

Školní asistent ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ŠD/ŠK

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ/ŠD/ŠK

Mgr. Olga Doskočilová

Dokumenty ke stažení