Zdravé tělo = zdravý duch

22. května 2022
Zdravé tělo = zdravý duch

3. května proběhl v naší škole projektový den na téma Zdravé tělo = zdravý duch. Smyslem projektu byla především motivace žáků ke zdravému životnímu stylu.

Žáci všech ročníků se se svými třídními učiteli postupně věnovali tématům zdravé stravy, přiměřeného pohybu, dostatečného spánku, relaxace a práce s emocemi. Prakticky si vyzkoušeli techniky zvládání negativních emocí a stresu (technika 5 smyslů).

Žáci prvního stupně krmili Otesánka zdravými a nezdravými jídly, kreslili zdravý talíř a povídali si o pyramidě pohybu. Cílem bylo posílit vědomé upřednostňování zdravých potravin před nezdravými. Jedna hodina pak byla věnována venkovním aktivitám. 

Žáci druhého stupně si měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jak mohou sociální média ovlivnit vlastní sebepojetí a sebehodnotu. Zpětná vazba potvrdila předpoklad, že máme tendenci vnímat sami sebe spíše kriticky, přičemž vliv médií tento smutný trend ještě zesiluje. Aktivita byla zaměřena na posílení sebedůvěry a přijetí sebe sama. 

Při rozboru jídelníčku žáků druhého stupně jsme poukázali na neblahý vliv energetických nápojů, jejich rizikovost, a formou diskuze nabídli vhodné alternativy. 

Pro žáky šestých a sedmých tříd pak byl připraven hodinový program v tělocvičně, kdy je lektorky tance a fitness prakticky vedly k práci s tělem. Osmé a deváté ročníky zase navštívila paní masérka a žáci si vyzkoušeli techniky uvolnění zápěstí a masáž rukou.

Hlavním smyslem projektu byla prevence závislostí všeho druhu, zvýšení povědomí o zdraví škodlivých látkách, posílení sebevědomí jedince a poskytnutí praktických nástrojů, které žákům pomohou zpracovat emoce konstruktivním způsobem.

Mgr. Lucie Dlouhá

Fotogalerie