Celoškolní projekt na téma ČR

12. června 2023
Celoškolní projekt na téma ČR

Každým rokem na naší škole probíhá celoškolní projekt na určené téma ve shodě s ŠVP. V letošním školním roce byl zaměřen na ČR u příležitosti 30. výročí od vzniku samostatné ČR.

I v letošním školním roce se žáci naší školy aktivně zapojili se svými pedagogy do celoškolního projektu. Žáci měli možnost plnit různé úkoly, kvízy a rébusy, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí a informací. Téma bylo možné propojit v různých předmětech. Žáci shromažďovali informace a za podpory pedagogů je společně zpracovali a odprezentovali ostatním třídám. Přítomní se seznámili s jednotlivými kraji, jejich regionálními potravinami, památkami, osobnostmi, typickými věcmi, které se v daném kraji vyrábějí, a mnohými dalšími zajímavostmi. Některé třídy byly i stylově oblečeny do typických oděvů pro daný kraj nebo dle zadaného tématu (koruna, kroj, trikolora atd.).

Mezi další tematické celky, které zde byly odprezentovány, patřily korunovační klenoty, které žáci vyráběli. Státní symboly a naši prezidenti. Nejmladší z nás tvořili českou vlajku, která se jim velice povedla.

Děkujeme žákům za vzornou přípravu. Krásné výstupy v podobě mapy budou viset u šaten na prvním stupni.

Více fotografií z prezentace projektu naleznete zde.

Mgr. et Mgr. Denisa Sitová

Fotogalerie