Celoškolní EVVO projekt - voda

17. června 2022
Celoškolní EVVO projekt - voda

Letošní Den Země jsme na naší škole oslavili celoškolním EVVO projektem na téma Voda - životně důležitá tekutina pro život a s tím související zamyšlení nad spotřebou vody v domácnostech.

Cílem projektu bylo přimět žáky k přemýšlení o vodě v krajině, k zamyšlení nad spotřebou vody a jejím zbytečným plýtváním, vést žáky ke změně postoje v péči o zeleň v krajině. Cílem projektu rozhodně nebyla extrémní snaha o absolutní minimalizaci spotřeby vody, ale seznámením s problematikou jsme se pokusili u žáků dosáhnout takového stavu, aby o vodě v domácnosti a krajině rozumně přemýšleli a v důsledku svého postoje se vyvarovali jejímu zbytečnému plýtvání.

Projekt byl v letošním roce dlouhodobý. Odstartoval na Den Země v pátek 22. dubna třídními aktivitami, kdy žáci za účasti svého třídního učitele ve své třídě pohovořili o tématu spotřeby vody v domácnostech a problému vysychání krajiny v důsledku globálního oteplování. V tento den také jednotlivé třídy realizovaly třídní kolo fotografické soutěže (viz vyhodnocení školního kola soutěže v samostatném článku) a začlenily tematiku vody do mezipředmětových vztahů jednotlivých předmětů. Dobrovolnou součástí projektu bylo také anonymní využití dat o měsíční spotřebě vody v jednotlivých domácnostech (jako podklad k diskuzi o spotřebě vody a k užitečným tipům zamezujícím zbytečnému plýtvání). Tato data byla v souladu s GDPR využita anonymně a dobrovolně jako příkladný datový podklad pro diskuzi, tvorbu simulačních úloh, ICT grafů apod. 

Na 1. stupni následně proběhl podle časového harmonogramu v jednotlivých třídách lektorovaný 2hodinový venkovní program zaměřený na vnímání vody všemi smysly – propojení tématu vody s jazykovými prvky (rozhovor s vodními rostlinami) a uměleckými prvky literární, hudební a výtvarné výchovy. Naší snahou bylo, aby si děti mohly vodu prožít všemi smysly na čerstvém vzduchu přímo u vodního toku, a tak byly součástí tohoto venkovního programu také hry a pohybové aktivity na různá vodní témata s ohledem na věk dětí.

V týdnech následujících po Dni Země také proběhlo školní kolo fotografické soutěže, ve kterém byly po dobu dvou týdnů všechny fotografie, které postoupily z jednotlivých třídních kol, vystaveny na nástěnkách u hlavního vchodu do školy a hodnocení se ve své věkové kategorii mohl zúčastnit každý žák i učitel školy. O této fotografické soutěži a jejím vyhodnocení se dočtete v samostatném článku, ve kterém naleznete také fotografie soutěžících žáků s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Soutěž proběhla ve dvou věkových kategoriích - žáci 1. - 3. ročníku soutěžili s fotografiemi bez textových popisů, žáci 4. - 9. ročníku pak s fotografiemi s vlastními autorskými textovými popisy. 

Celoškolní projekt se nám vydařil a věříme, že přispěl k tomu, abychom si všichni lépe a více uvědomili, jak důležitá je pro nás všechny voda a že s ní nesmíme plýtvat a naopak ji musíme chránit před znečišťováním.     

Mgr. Jan Václavek

Fotogalerie