Ochrana člověka za mimořádných událostí - celoškolní projekt ZŠ Sezemice

29. června 2022
Ochrana člověka za mimořádných událostí - celoškolní projekt ZŠ Sezemice

Dne 24. 6. 2022 se všichni žáci naší školy věnovali tématu mimořádných událostí, ochrany obyvatel a dopravní bezpečnosti.

V rámci projektového dne učitelé se svými žáky probrali, co dělat, když uslyší varovný signál, jaké jsou obecné zásady opuštění bytu, jak probíhá evakuace a co si sbalit do evakuačního zavazadla. Nezapomněli jsme ani na případné zajištění domácích mazlíčků.

Dále bylo potřebné probrat zásady volání na tísňové linky a zopakovat si důležitá telefonní čísla složek IZS. 

V našich podmínkách se může bohužel snadno stát, že se ocitneme uprostřed bouře, na cestách nás přepadne blesková povodeň a v poslední době hrozí i na území České republiky riziko tornád. Proto jsme v rámci tématického dopoledne probrali i tyto nebezpečné situace a co počít, pokud nastanou.

Důležitou součástí projektového dne byla i dopravní bezpečnost s důrazem na význam bezpečnostních prvků jako je helma, reflexní prvky a odrazky, světla apod. Vymezili jsme si, kam smí a nesmí chodec, cyklista, jezdec na koloběžce a jaké je povinné vybavení rozličných dopravních prostředků, se kterými se dnes můžeme setkat včetně segwaye, hoverboardu a airwheelu. V neposlední řadě bylo třeba ujasnit si význam dopravních značek. Vše probíhalo interaktivní, zážitkovou formou s maximálním využitím dostupných vizualizačních materiálů, pomůcek a her. 

Žáci sedmých a osmých ročníků prošli školením zkušených záchranářů, které bylo zaměřené na kardiopulmonální resuscitaci, tedy KPR. 

Děkuji všem zúčastněným za aktivní spolupráci a našim žákům přeji hromadu skvělých prázdninových zážitků bez nehod! 

Mgr. Lucie Dlouhá

Fotogalerie