Den X šikaně

4. března 2024
Den X šikaně

V úterý 20. února se celá škola ponořila do celoškolního projektu Den proti šikaně. Projektu byly věnovány čtyři vyučovací hodiny a zapojily se všechny třídy bez výjimky. 

Den začal tím, že si žáci spolu s učiteli ve třídách vytvořili komunitní kruh. To není jen tak nějaký kruh, ale má svá pravidla: pravidlo naslouchání, právo nemluvit, pravidlo úcty a pravidlo diskrétnosti. Fungování v komunitním kruhu, vzájemné naslouchání bez přerušování, diskutování problémů v obecné, nikoliv osobní rovině, to všechno jsou dovednosti důležité pro spokojený rozvoj vrstevnických vztahů a posílení vzájemné důvěry. 

Dále následovaly aktivity dle volby třídního učitele, záleželo na věku dětí i na naladění kolektivu. Z celé řady aktivit naši učitelé nejčastěji volili hry, při kterých se žáci vzájemně lépe poznali, aktivity na podporu spolupráce, posílení pohody ve třídě, budování a rozvíjení empatie, respektu a mnoho dalších důležitých věcí. 

Během těchto činností si všichni užili nejen spoustu zábavy, ale proběhlo zde i mnoho hlubších vjemů. V neposlední řadě bylo tématem dne rozlišení škádlení od agrese. Společnou diskuzí a zážitkovými programy se žáci spolu s učiteli snažili definovat a nacítit, kde leží tato důležitá hranice ve vztazích mezi vrstevníky. Zaznělo zde jednoznačně, že pokud jedinec není schopen škádlení opětovat, bránit se mu, zastavit ho, ale toto jednání stále pokračuje, přerůstá v šikanu. 

Žáci a učitelé mohli volit z několika tematických filmů, kde tato hranice byla jasně narušena, dle poskytnutých metodik v diskuzích hledali řešení situací, které zhlédli, vyvozovali závěry, někteří si dokonce zkusili dramatizovat tyto situace a vcítit se jak do role šikanovaného, tak do role agresora. Některé třídy otevřely také otázku kyberšikany a bezpečnosti na internetu, což je další téma volající po pozornosti nás všech.

V závěrečné fázi projektu si všichni žáci ve svých třídách vytvořili plakát z dlaní, který jim bude připomínat, že každý je důležitou a nedílnou součástí komunity, ve které jsou empatie a solidarita zbraněmi proti šikaně. Při vytváření plakátu se trochu ušpinili a trochu zasmáli, ale tak to má být. 

Dostalo se mi ujištění, že v započatém duchu bude práce v našich třídách pokračovat i nadále v rámci třídnických hodin, neboť témata zdaleka nejsou vyčerpána. 

Děkuji všem kolegům a žákům naší školy za kvalitní uchopení takto důležitého tématu.

Mgr. Lucie Dlouhá

Fotogalerie