Projekt Bezpečný internet

15. března 2023
Můj den

Měsíc únor jsme v rámci prevence na naší škole intenzivně věnovali tématu Bezpečný internet. 

Časová dotace projektu byla 2 - 4 vyučovací hodiny v každé třídě kdykoliv během měsíce února. V rámci projektu proběhlo anonymní dotazníkové šetření, jehož smyslem bylo zmapovat, kolik času naši žáci tráví denně u obrazovky telefonu, tabletu a počítače a jaké online platformy nejčastěji používají. 

Z dotazníků vyplynulo, že mladší žáci prvního stupně tráví většinou u obrazovek méně než hodinu denně a jejich zařízení jsou z velké části nějak kontrolována či limitována rodiči. 

V 5. a 6. třídách máme valnou většinu žáků, kteří na zařízení s připojením na internet využívají méně než hodinu denně, dále pak část žáků, kteří je využívají max. 4 hodiny denně, ale také se tu objevují žáci, kteří jsou běžně připojeni 5 a více hodin. 

Na druhém stupni výsledky nebyly v tomto ohledu nijak překvapivé, žáci však tráví na internetu 2 – 3 hodiny denně s větší pravidelností a často před spaním. Více se objevují případy, kdy jednotlivci tráví na internetu více než 5 hodin denně, častěji (oproti prvnímu stupni) nemají rodičovskou kontrolu. 

Z online platforem používají: TikTok, Youtube, Snapchat, Whatsapp, Instagram, Netflix, Vinted, Zalando, Pinterest, Twich, Facebook, GTA, Fortnite a další.

Témata, kterým byla v rámci projektu věnována pozornost:

  • Dotazníky - Můj den; Kolik času trávíš na internetu?

  • Bezpečnostní zásady

  • Sdílet, nebo nesdílet

  • Sobota offline 

  • Mobilní telefon a jeho bezpečnost

  • Kyberšikana 

  • Sexting a jeho rizika

  • Online seznamování (Poznáš sexuálního útočníka?)

  • Rizika sociálních sítí

V rámci projektu jsem také po domluvě s třídními učiteli navštívila většinu tříd a formou interaktivní besedy jsme se tématům věnovali.

I po skončení školního projektu je téma stále živé a aktuální a je třeba se mu dlouhodobě věnovat.

Mgr. Lucie Dlouhá

Fotogalerie