Poplatek za školní družinu pro školní rok 2024/25

28. června 2024
Poplatek za školní družinu pro školní rok 2024/25

Od 1. 9. 2024 dochází ke zvýšení poplatku za školní družinu. Poplatek za pobyt ve školní družině je 300Kč/měsíc. Celková částka je 3000 Kč za období září až červen.

Platby za školní družinu probíhají 2x ročně.

září – prosinec = 1200 Kč

leden – červen  = 1800 Kč

Účet školní družiny: 030015 - 1201094319/0800 

Další údaje pro platbu:

Číslo dítěte jako variabilní symbol

KS (konstantní symbol) 0308

jméno dítěte do poznámek

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Dokumenty ke stažení