Poděkování

28. června 2024
Poděkování

Dnes končí výuka ve školním roce 2023/2024. Děkujeme za spolupráci a podporu rodičům a  prarodičům našich žáků, městu Sezemice a všem dalším spolupracujícím organizacím.

Snažíme se být školou pro život, která kombinuje nejenom vzdělávání, ale i podporu dovedností, které žáci uplatní v běžném životě. Projekty, výukové programy, výlety a exkurze přinášejí žákům nejenom nové vědomosti, ale i možnost poznat spolužáky v nových situacích, spolupracovat a radovat se z nových zážitků. Celoškolní projekty a dětský den propojují školu napříč ročníky. Sportovní dny představují žákům různé možnosti sportování a podporují přirozený pohyb.

Letošní školní rok se nesl ve znamení oslav výročí 530 let od založení školy v Sezemicích. Žáci se podíleli na přípravě a realizaci všech akcí: Dne otevřených dveří, Vzpomínkového večera, Akademie i Olympijského pochodu.

Školní rok 2023/2024 byl na různé akce skutečně bohatý a v září už nás čeká školní rok 2024/2025. Naši školu nyní opouštějí deváťáci, kteří se rozejdou na střední školy. Přejeme jim, aby se jim na vybraných školách líbilo a aby našli uplatnění ve svých oborech. A na jejich místo nastoupí dvě třídy nových prvňáčků, kterým přejeme úspěšný start školní docházky.

V příštím školním roce bude také dokončena přístavba školy, za kterou děkujeme městu Sezemice.

Škola je zcela mimo provoz od 15. 7. do 16. 8. 2024. 

Úřední hodiny - kancelář - 1. 7. - 14. 7. a 19. 8. - 31. 8. - dopoledne - po telefonické dohodě - 466 931 068.

Krásné prázdniny a pohodové léto přejí zaměstnanci ZŠ Sezemice.

 Mgr. Jiří Březina

 Mgr. Zuzana Brandová

Mgr. Olga Doskočilová

Fotogalerie