Třída 4.A

třída 4.A – Mgr. Jan Václavek
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15
pondělí Matematika Tělesná výchova Přírodověda Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
úterý Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Hudební výchova Vlastivěda Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Tělesná výchova
čtvrtek Matematika Anglický jazyk Přírodověda Český jazyk a literatura Informatika
pátek Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Informatika

Ve třídě je 25 žáků – 14 dívek a 11 chlapců.

Seznam tříd