Třída 3.A

třída 3.A – Mgr. Jan Václavek
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Český jazyk a literatura
úterý Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura Prvouka Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Hudební výchova Anglický jazyk
čtvrtek Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Český jazyk a literatura Tělesná výchova Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Pracovní činnosti Prvouka

Ve třídě je 26 žáků – 14 dívek a 12 chlapců.

Seznam tříd