Třída 3.B

Vybrat jinou třídu.

třída 3.B — Mgr. Kateřina Enderová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Český jazyk a literatura
úterý Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Výtvarná výchova Český jazyk a literatura
středa Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Hudební výchova Český jazyk a literatura

Seznam tříd