Třída 7.B

třída 7.B – Mgr. Pavel Firman
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů
úterý Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Zeměpis Dějepis Fyzika Výchova k občanství
středa Přírodopis Fyzika Český jazyk a literatura Fyzika Přírodopis Matematika Příprava pokrmů Příprava pokrmů
čtvrtek Výchova ke zdraví Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Výtvarná výchova Informatika Zeměpis Zeměpis Informatika
pátek Přírodopis Komunikační dovednosti Matematika Matematika Komunikační dovednosti Dějepis Anglický jazyk Hudební výchova

Ve třídě je 28 žáků – 13 dívek a 15 chlapců.

Seznam tříd