Třída 4.B

Vybrat jinou třídu.

třída 4.B — Mgr. Kateřina Enderová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Přírodověda Český jazyk a literatura
úterý Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Vlastivěda Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Výtvarná výchova Výtvarná výchova
pátek Český jazyk a literatura Tělesná výchova Anglický jazyk Matematika Hudební výchova

Seznam tříd