Třída 6.B

třída 6.B – Mgr. Pavel Firman
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Anglický jazyk Zeměpis Matematika Zdravotnická výchova
úterý Výtvarná výchova Výtvarná výchova Matematika Dějepis Výchova k občanství Přírodopis
středa Český jazyk a literatura Matematika Fyzika Tělesná výchova Fyzika Matematika Informatika Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Informatika
čtvrtek Komunikační dovednosti Přírodopis Přírodopis Komunikační dovednosti Matematika Výchova ke zdraví Anglický jazyk Zdravotní tělesná výchova Sport a pohybová výchova
pátek Tělesná výchova Dějepis Hudební výchova Anglický jazyk Zeměpis Český jazyk a literatura

Ve třídě je 26 žáků – 12 dívek a 14 chlapců.

Seznam tříd