Třída 2.B

Vybrat jinou třídu.

třída 2.B — Mgr. Kateřina Enderová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20
pondělí Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura
úterý Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Český jazyk a literatura Anglický jazyk
středa Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Matematika Hudební výchova Český jazyk a literatura

Seznam tříd