Třída 5.B

třída 5.B – Mgr. Lucie Klímová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Informatika Informatika Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk
úterý Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Přírodověda Hudební výchova Tělesná výchova
středa Matematika Český jazyk a literatura Vlastivěda Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
čtvrtek Matematika Český jazyk a literatura Přírodověda Výtvarná výchova Výtvarná výchova
pátek Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Tělesná výchova

Ve třídě je 27 žáků – 17 dívek a 10 chlapců.

Seznam tříd