Třída 3.A

třída 3.A – Mgr. Kateřina Enderová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Český jazyk a literatura Anglický jazyk
úterý Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Český jazyk a literatura Anglický jazyk
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Český jazyk a literatura Tělesná výchova
pátek Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Hudební výchova Anglický jazyk

Ve třídě je 21 žáků – 9 dívek a 12 chlapců.

Seznam tříd