Třída 2.A

třída 2.A – Mgr. Kateřina Enderová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura
úterý Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Český jazyk a literatura Tělesná výchova
středa Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika Hudební výchova

Ve třídě je 21 žáků – 9 dívek a 12 chlapců.

Seznam tříd