Třída 2.B

třída 2.B – Mgr. Jitka Kyclová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Prvouka Tělesná výchova
úterý Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Prvouka Tělesná výchova
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Pracovní činnosti
pátek Český jazyk a literatura Matematika Hudební výchova Český jazyk a literatura

Ve třídě je 26 žáků – 15 dívek a 11 chlapců.

Seznam tříd