Třída 1.B

třída 1.B – Mgr. Jitka Kyclová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20
pondělí Český jazyk a literatura Tělesná výchova Anglický jazyk Prvouka
úterý Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Hudební výchova Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Matematika Pracovní činnosti Výtvarná výchova

Ve třídě je 25 žáků – 14 dívek a 11 chlapců.

Seznam tříd