Třída 1.C

třída 1.C – Mgr. Martina Marková
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25
pondělí Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika Hudební výchova
úterý Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika
středa Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika Prvouka
čtvrtek Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika Anglický jazyk
pátek Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Pracovní činnosti

Ve třídě je 21 žáků – 10 dívek a 11 chlapců.

Seznam tříd