Třída 3.B

třída 3.B – Mgr. Lukáš Knaute
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura
úterý Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Prvouka Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Hudební výchova Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Výtvarná výchova Tělesná výchova
pátek Český jazyk a literatura Matematika Pracovní činnosti Anglický jazyk Prvouka

Ve třídě je 27 žáků – 15 dívek a 12 chlapců.

Seznam tříd