Třída 4.B

třída 4.B – Mgr. Lukáš Knaute
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Tělesná výchova Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura
úterý Matematika Český jazyk a literatura Přírodověda Pracovní činnosti Anglický jazyk Český jazyk a literatura
středa Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Hudební výchova
čtvrtek Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Informatika
pátek Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Přírodověda Informatika

Ve třídě je 27 žáků – 15 dívek a 12 chlapců.

Seznam tříd