Třída 2.A

Vybrat jinou třídu.

třída 2.A — Mgr. Ivana Menclová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20
pondělí Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura
úterý Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Hudební výchova Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika Český jazyk a literatura Pracovní činnosti
pátek Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Prvouka

Seznam tříd