Třída 7.A

třída 7.A – Mgr. Eva Valentová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Tělesná výchova Anglický jazyk Český jazyk a literatura Zeměpis Matematika Hudební výchova
úterý Matematika Výtvarná výchova Dějepis Přírodopis Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Přírodopis Výchova k občanství Fyzika
středa Matematika Informatika Informatika Matematika Výchova ke zdraví Český jazyk a literatura Příprava pokrmů Příprava pokrmů
čtvrtek Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura Přírodopis Zeměpis Fyzika Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů
pátek Český jazyk a literatura Tělesná výchova Dějepis Matematika Fyzika Zeměpis Anglický jazyk

Ve třídě je 28 žáků – 14 dívek a 14 chlapců.

Seznam tříd