Třída 6.A

třída 6.A – Mgr. Eva Valentová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15
pondělí Matematika Přírodopis Přírodopis Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Zdravotnická výchova
úterý Tělesná výchova Komunikační dovednosti Fyzika Fyzika Komunikační dovednosti Matematika Informatika Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Informatika
středa Matematika Anglický jazyk Zeměpis Dějepis Výtvarná výchova Výtvarná výchova
čtvrtek Výchova ke zdraví Hudební výchova Český jazyk a literatura Anglický jazyk Přírodopis Sport a pohybová výchova Zdravotní tělesná výchova
pátek Zeměpis Matematika Dějepis Výchova k občanství Český jazyk a literatura Tělesná výchova

Ve třídě je 29 žáků – 15 dívek a 14 chlapců.

Seznam tříd