Třída 1.B

Vybrat jinou třídu.

třída 1.B — Mgr. Lenka Šturmová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Hudební výchova
úterý Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Český jazyk a literatura
středa Anglický jazyk Tělesná výchova Český jazyk a literatura Prvouka
čtvrtek Matematika Český jazyk a literatura Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Český jazyk a literatura

Seznam tříd