Třída 6.B

třída 6.B – Mgr. Veronika Veverková
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Dějepis Zeměpis Přírodopis Matematika Matematika Přírodopis Výtvarná výchova Výtvarná výchova
úterý Matematika Anglický jazyk Tvořivé činnosti Toulky historií Sport a pohybová výchova Zdravotnická výchova Fyzika Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Fyzika
středa Český jazyk a literatura Výchova ke zdraví Tělesná výchova Matematika Informatika Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Informatika
čtvrtek Český jazyk a literatura Hudební výchova Dějepis Matematika Anglický jazyk Fyzika Výchova k občanství
pátek Tělesná výchova Anglický jazyk Český jazyk a literatura Zeměpis

Ve třídě je 29 žáků – 14 dívek a 15 chlapců.

Seznam tříd