Třída 3.B

Vybrat jinou třídu.

třída 3.B — Mgr. Lenka Rečlo Šturmová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20
pondělí Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
úterý Matematika Český jazyk a literatura Tělesná výchova Český jazyk a literatura Prvouka
středa Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Anglický jazyk Český jazyk a literatura
čtvrtek Matematika Hudební výchova Český jazyk a literatura Prvouka Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Český jazyk a literatura

Seznam tříd