Třída 5.B

třída 5.B – Mgr. Lenka Rečlo Šturmová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Hudební výchova Český jazyk a literatura
úterý Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura Vlastivěda Český jazyk a literatura Tělesná výchova
středa Anglický jazyk Matematika Informatika Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Informatika Pracovní činnosti
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Vlastivěda Přírodověda
pátek Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Anglický jazyk

Ve třídě je 28 žáků – 13 dívek a 15 chlapců.

Seznam tříd