Třída 2.A

Vybrat jinou třídu.

třída 2.A — Mgr. Iva Báchorová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Pracovní činnosti Prvouka
úterý Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova
středa Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Hudební výchova
pátek Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Český jazyk a literatura

Seznam tříd