Třída 4.A

třída 4.A – Mgr. Iva Báchorová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Hudební výchova Anglický jazyk
úterý Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Přírodověda Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Anglický jazyk Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Tělesná výchova Český jazyk a literatura
pátek Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Ve třídě je 25 žáků – 13 dívek a 12 chlapců.

Seznam tříd