Třída 5.A

třída 5.A – Mgr. Iva Báchorová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Výtvarná výchova Výtvarná výchova
úterý Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Český jazyk a literatura Tělesná výchova
středa Český jazyk a literatura Anglický jazyk Český jazyk a literatura Informatika Matematika Přírodověda
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Informatika Český jazyk a literatura Pracovní činnosti
pátek Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Hudební výchova Tělesná výchova

Ve třídě je 25 žáků – 13 dívek a 12 chlapců.

Seznam tříd