Třída 6.A

třída 6.A – Bc. Sabina Marvanová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Přírodopis Matematika Matematika Přírodopis Český jazyk a literatura Anglický jazyk
úterý Fyzika Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Fyzika Tvořivé činnosti Sport a pohybová výchova Zdravotnická výchova Anglický jazyk Informatika Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Informatika
středa Zeměpis Tělesná výchova Matematika Dějepis Výtvarná výchova Výtvarná výchova
čtvrtek Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Hudební výchova Výchova ke zdraví Výchova k občanství Fyzika
pátek Dějepis Matematika Zeměpis Tělesná výchova Český jazyk a literatura

Ve třídě je 29 žáků – 17 dívek a 12 chlapců.

Seznam tříd