Třída 1.A

Vybrat jinou třídu.

třída 1.A — Mgr. Monika Dobruská

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Tělesná výchova
úterý Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Hudební výchova
středa Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Tělesná výchova Prvouka Výtvarná výchova

Seznam tříd