Třída 5.A

třída 5.A – Mgr. Monika Dobruská
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15
pondělí Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura Vlastivěda Tělesná výchova
úterý Český jazyk a literatura Matematika Informatika Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Informatika Anglický jazyk
středa Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Tělesná výchova Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Vlastivěda Výtvarná výchova Výtvarná výchova
pátek Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Hudební výchova Pracovní činnosti

Ve třídě je 29 žáků – 17 dívek a 12 chlapců.

Seznam tříd