Třída 1.B

třída 1.B – Mgr. Lenka Rečlo Šturmová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Pracovní činnosti
úterý Matematika Tělesná výchova Český jazyk a literatura Prvouka
středa Český jazyk a literatura Anglický jazyk Hudební výchova Český jazyk a literatura
čtvrtek Matematika Český jazyk a literatura Tělesná výchova Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova

Ve třídě je 21 žáků – 11 dívek a 10 chlapců.

Seznam tříd