Třída 3.B

třída 3.B – Mgr. Olga Šimková
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Prvouka Český jazyk a literatura
úterý Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Pracovní činnosti
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Tělesná výchova
pátek Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Hudební výchova Český jazyk a literatura

Ve třídě je 22 žáků – 10 dívek a 12 chlapců.

Seznam tříd