Třída 5.A

Vybrat jinou třídu.

třída 5.A — Mgr. Hana Kašparová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Pracovní činnosti
úterý Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Přírodověda Hudební výchova Tělesná výchova
středa Český jazyk a literatura Matematika Informatika Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Informatika Vlastivěda
čtvrtek Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika Přírodověda Anglický jazyk
pátek Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Seznam tříd