Třída 8.A

třída 8.A – Mgr. Marie Krátká
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Chemie Dějepis Ruský jazyk Španělský jazyk Anglický jazyk
úterý Informatika Matematika Český jazyk a literatura Matematika Informatika Tělesná výchova Výtvarná výchova Přírodopis Anglický jazyk
středa Matematika Dějepis Ruský jazyk Španělský jazyk Anglický jazyk Fyzika Zeměpis Český jazyk a literatura
čtvrtek Chemie Svět práce a digitálních technologií Výchova k občanství Zeměpis Fyzika Český jazyk a literatura Svět práce a digitálních technologií Chemie Matematika Hudební výchova
pátek Ruský jazyk Španělský jazyk Matematika Tělesná výchova Přírodopis Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Přírodopis Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Cestovní ruch

Ve třídě je 25 žáků – 8 dívek a 17 chlapců.

Seznam tříd