Třída 7.A

třída 7.A – Mgr. Marie Krátká
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Český jazyk a literatura Zeměpis Matematika Tělesná výchova Výchova k občanství Fyzika
úterý Český jazyk a literatura Matematika Hudební výchova Výchova ke zdraví Dějepis Přírodopis Anglický jazyk
středa Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Zeměpis Anglický jazyk
čtvrtek Tělesná výchova Matematika Fyzika Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Fyzika Dějepis Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů
pátek Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Přírodopis Přírodopis Matematika Sport a pohybová výchova Technické praktikum Technické praktikum

Ve třídě je 25 žáků – 8 dívek a 17 chlapců.

Seznam tříd