Třída 4.A

Vybrat jinou třídu.

třída 4.A — Mgr. Hana Kašparová

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Český jazyk a literatura
úterý Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Pracovní činnosti Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Anglický jazyk Hudební výchova
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Tělesná výchova Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Seznam tříd