Třída 2.A

třída 2.A – Mgr. Ivana Menclová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Český jazyk a literatura Tělesná výchova
úterý Český jazyk a literatura Matematika Pracovní činnosti Výtvarná výchova Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika Anglický jazyk
pátek Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Hudební výchova

Ve třídě je 26 žáků – 13 dívek a 13 chlapců.

Seznam tříd