Třída 1.A

třída 1.A – Mgr. Monika Dobruská
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25
pondělí Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Pracovní činnosti
úterý Český jazyk a literatura Tělesná výchova Český jazyk a literatura Výtvarná výchova
středa Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Hudební výchova
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Anglický jazyk

Ve třídě je 21 žáků – 11 dívek a 10 chlapců.

Seznam tříd