Třída 2.C

třída 2.C – Mgr. et Mgr. Denisa Sitová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20
pondělí Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Český jazyk a literatura
úterý Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Hudební výchova
středa Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Prvouka
čtvrtek Český jazyk a literatura Anglický jazyk Tělesná výchova Matematika Pracovní činnosti
pátek Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova

Ve třídě je 20 žáků – 9 dívek a 11 chlapců.

Seznam tříd