Třída 7.B

třída 7.B – Mgr. Helena Kamenická
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Matematika Český jazyk a literatura Dějepis Anglický jazyk Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů
úterý Matematika Český jazyk a literatura Zeměpis Tělesná výchova Hudební výchova Výchova ke zdraví Přírodopis
středa Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Výchova k občanství Dějepis Fyzika
čtvrtek Český jazyk a literatura Tělesná výchova Přírodopis Matematika Matematika Přírodopis Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
pátek Matematika Zeměpis Fyzika Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Fyzika Sport a pohybová výchova Technické praktikum Technické praktikum

Ve třídě je 27 žáků – 9 dívek a 18 chlapců.

Seznam tříd