Třída 5.B

Vybrat jinou třídu.

třída 5.B — Mgr. Olga Šimková

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Přírodověda Hudební výchova
úterý Anglický jazyk Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda
středa Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Informatika Anglický jazyk Přírodověda Informatika Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Pracovní činnosti Tělesná výchova

Seznam tříd