Třída 8.B

třída 8.B – Mgr. Alena Srkalová
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Chemie Komunikační dovednosti Svět práce a digitálních technologií Tělesná výchova Svět práce a digitálních technologií Komunikační dovednosti Ruský jazyk Španělský jazyk Matematika
úterý Výtvarná výchova Matematika Český jazyk a literatura Dějepis Anglický jazyk Výchova k občanství Přírodopis
středa Matematika Fyzika Zeměpis Ruský jazyk Španělský jazyk Tělesná výchova Český jazyk a literatura Zeměpis Fyzika
čtvrtek Matematika Chemie Informatika Informatika Chemie Český jazyk a literatura Dějepis Hudební výchova Anglický jazyk
pátek Ruský jazyk Španělský jazyk Matematika Přírodopis Přírodopis Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Cvičení z českého jazyka Cestovní ruch

Ve třídě je 25 žáků – 8 dívek a 17 chlapců.

Seznam tříd