Třída 3.B

Vybrat jinou třídu.

třída 3.B — Mgr. Olga Šimková

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika Český jazyk a literatura Výtvarná výchova
úterý Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura Prvouka Český jazyk a literatura
středa Český jazyk a literatura Matematika Hudební výchova Český jazyk a literatura Prvouka
čtvrtek Tělesná výchova Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura
pátek Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Pracovní činnosti Český jazyk a literatura

Seznam tříd