Třída 4.A

Vybrat jinou třídu.

třída 4.A — Mgr. Jan Václavek

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Vlastivěda Český jazyk a literatura
úterý Český jazyk a literatura Tělesná výchova Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova
středa Matematika Český jazyk a literatura Anglický jazyk Český jazyk a literatura Přírodověda
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Hudební výchova Vlastivěda Anglický jazyk Český jazyk a literatura
pátek Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova Přírodověda Pracovní činnosti

Seznam tříd