Třída 6.A

Vybrat jinou třídu.

třída 6.A — Mgr. Zdeňka Kalná

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Český jazyk a literatura Anglický jazyk Tělesná výchova Fyzika Přírodopis Přírodopis Fyzika
úterý Zeměpis Matematika Dějepis Český jazyk a literatura Informatika Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Informatika
středa Český jazyk a literatura Matematika Výchova k občanství Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
čtvrtek Tělesná výchova Matematika Zeměpis Hudební výchova Anglický jazyk Zdravotnická výchova Sport a pohybová výchova Tvořivé činnosti
pátek Dějepis Přírodopis Výchova ke zdraví Matematika Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Matematika

Seznam tříd