Třída 5.A

Vybrat jinou třídu.

třída 5.A — Mgr. Barbora Motyčková

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
7:45 - 8:30 8:40 - 9:25 9:45 - 10:30 10:40 - 11:25 11:35 - 12:20 12:30 - 13:15
pondělí Matematika Český jazyk a literatura Vlastivěda Český jazyk a literatura Tělesná výchova
úterý Anglický jazyk Matematika Informatika Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Informatika Pracovní činnosti
středa Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Přírodověda Český jazyk a literatura
čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Vlastivěda Výtvarná výchova Výtvarná výchova
pátek Matematika Český jazyk a literatura Hudební výchova Anglický jazyk Přírodověda

Seznam tříd