Třída 8.A

třída 8.A – Mgr. Jiří Leden
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Ruský jazyk Španělský jazyk Dějepis Chemie Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura
úterý Český jazyk a literatura Ruský jazyk Španělský jazyk Výtvarná výchova Matematika Přírodopis Tělesná výchova Fyzika
středa Chemie Svět práce a digitálních technologií Svět práce a digitálních technologií Chemie Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Hudební výchova
čtvrtek Zeměpis Matematika Ruský jazyk Španělský jazyk Dějepis Základy administrativy Konverzace v anglickém jazyce Badatelství Anglický jazyk Výchova k občanství
pátek Komunikační dovednosti Přírodopis Přírodopis Komunikační dovednosti Tělesná výchova Český jazyk a literatura Fyzika Matematika Matematika Fyzika

Ve třídě je 28 žáků – 18 dívek a 10 chlapců.

Seznam tříd