Třída 9.A

třída 9.A – Mgr. Jiří Leden
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
7:45 – 8:30 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20 12:30 – 13:15 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00
pondělí Cvičení z matematiky Cestovní ruch Konverzace v anglickém jazyce Cvičení z českého jazyka Český jazyk a literatura Ruský jazyk Španělský jazyk Informatika Chemie Chemie Informatika Matematika
úterý Český jazyk a literatura Společenskovědní seminář Matematika Anglický jazyk Dějepis Český jazyk a literatura Tělesná výchova
středa Anglický jazyk Matematika Komunikační dovednosti Fyzika Přírodopis Chemie Fyzika Komunikační dovednosti
čtvrtek Dějepis Matematika Přírodopis Přírodopis Matematika Ruský jazyk Španělský jazyk Výchova k občanství Tělesná výchova Výtvarná výchova
pátek Fyzika Ruský jazyk Španělský jazyk Hudební výchova Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika

Ve třídě je 22 žáků – 14 dívek a 8 chlapců.

Seznam tříd