Aktuality

Dětská scéna 2020 - umělecký přednes

I v letošním školním roce se v únoru uskutečnilo školní kolo soutěže v uměleckém přednesu poezie i prózy. V kategorii třetí a čtvrté, které jsou určeny pro žáky šestých až devátých tříd, se představilo devatenáct soutěžících. Ti nejlepší postoupili do oblastního kola, které se bude konat v březnu v DDM Beta Pardubice.

Přečtěte si více…

Plavecký výcvik třetích tříd

Třeťáci v uplynulých třech měsících absolvovali plavecký výcvik. Na začátku kurzu byli žáci rozděleni do skupin podle jejich dosavadní úrovně plavání.

Přečtěte si více…

Soptíkovo lyžování

V týdnu od 3. do 7. února měly děti z prvního stupně již počtvrté možnost zúčastnit se odpoledního lyžařského kurzu. Přestože počasí v pondělí lákalo spíše na vodní lyže, 80 odvážných lyžařů z naší školy nastoupilo po vyučování do autobusu a vyrazili jsme do Olešnice v Orlických horách.

Přečtěte si více…

Divadelní představení Baroko pro oko

Baroko pro oko je název dalšího dílu zábavně - vzdělávacího cyklu na pardubické Malé scéně ve dvoře. Žáci sedmých a osmých ročníků naší školy tento pořad navštívili ve středu 5. února.

Přečtěte si více…

Veselé zoubky

V učivu prvouky právě probíráme téma péče o zdraví. V rámci tohoto tématu se děti také učí, jak správně pečovat o své zuby. Proto jsme si na toto téma do prvních, druhých a třetích tříd pozvali odbornice - studentky stomatologie.

Přečtěte si více…

Muzikálové představení

V pondělí po jarních prázdninách zavítalo do Sezemic brněnské Divadlo Slunečnice. Herci sehráli pro žáky naší školy dvě představení.

Přečtěte si více…

Exkurze 5. ročníku do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

Ve středu 29. ledna vyrazily obě třídy 5. ročníku do Hradce Králové na přírodovědnou exkurzi do hvězdárny a planetária.

Přečtěte si více…

Olympiáda škol v šachu

Ve středu 5. února 7 žáků úspěšně reprezentovalo naši školu v Pardubicích na Olympiádě škol v šachu. V soutěži škol se Základní škola Sezemice umístila za vítěznou školou ZŠ Závodu míru na výborném 2. místě.

Přečtěte si více…

Skvělé výkony na turnaji v přehazované

Ve čtvrtek 6. 2. se žáci tříd 5. A a 5. B zúčastnili turnaje v přehazované v Moravanech.

Přečtěte si více…

Talentmánie

23. 1. se ve školní družině konala Talentmánie.

Přečtěte si více…