Karneval

28. ledna 2019
Karneval
Karneval je dětmi velmi oblíbený. Mohou si donést svoje oblíbené masky a pořádně si zařádit. Odehrával se opět ve velké tělocvičně, kde byla pro děti přichystána obrovská diskotéka a mnoho zajímavých soutěží.

Nejprve se nám představily děti z 1. oddělení se svým tanečním vystoupením a po jeho skončení jsme se rovnou vrhli na soutěže. Oddíly se skládaly vždy z dětí stejného oddělení. První hra byla na soustředění, při druhé se děti musely pozorně dívat. Ale nejvíce se dětem líbila poslední soutěž. Měly si v rámci svého oddělení určit jednoho spolužáka, který bude představovat šaška a ony si ho budou moci obléci. Nakonec jsme si ještě všichni společně zatancovali, odměnili jsme se sladkou dobrotou a unaveni odcházeli zpět do svých družin.

Fotogalerie