PROJEKT PRO ŽÁKY 8. TŘÍD - FINANČNÍ GRAMOTNOST

25. ledna 2019
PROJEKT PRO ŽÁKY 8. TŘÍD - FINANČNÍ GRAMOTNOST
Dne 18. ledna 2019 se uskutečnil v obou osmých třídách projekt finanční gramotnosti. Na realizaci projektu se podílely Mgr. Barbora Motyčková a Mgr. Šárka Kuldová. Celodenní projekt navázal na učivo finanční gramotnosti, které je zařazeno do hodin výchovy k občanství v 8. ročníku ZŠ.

Téma letošního projektového dne neslo název „Kupujeme auto".  

Žáci se seznámili s tím, co vše obnáší pro rodinu nákup nového/ojetého automobilu. Měli za úkol v počítačové učebně vybrat vhodné auto, propočítat povinné ručení a další náklady spojené s nákupem. Své návrhy prezentovali před třídou. Přečetli jsme si příběhy ze sousedství a hodnotili jsme klady a zápory fiktivních rodin.  

Následovaly oddechové aktivity – pexeso (světové měny) a namaluj si svou bankovku. Poslední aktivita byla zaměřena na téma „Jak se žilo před 30 lety a nyní". Žáci porovnávali a do pracovního listu propočítávali ceny potravin v roce 1984 a 2014. Závěrem projektu jsme si pustili pořad ČT Retro s názvem Podpultové zboží.

Projektový den utekl jak voda a žáci se mohou těšit na nová témata.  

Mgr. Šárka Kuldová

Mgr. Barbora Motyčková

Fotogalerie