Talentmánie

23. ledna 2019

Talentmánie

Každý rok po vánočních svátcích a oslavě Nového roku pořádáme pro děti ve školní družině Talentmánii.

Děti se na tuto akci velmi těší, protože mohou přede všemi ukázat, jaký talent mají. Mohou nám zahrát na hudební nástroj, odrecitovat nějakou krásnou známou i neznámou básničku, zazpívat nebo zatančit. Vlastně nezáleží na tom, jaké představní si pro nás děti přichystají, protože každý vyhrává a každý si zaslouží odměnu.  

Vánoční zpěv pod schody dětí ze 4. oddělení 3. ledna 2019 Karneval 28. ledna 2019