Ocenění v testování Scio

29. ledna 2019

Oceneni metematika

V listopadu proběhlo na naší škole tradiční testování žáků společností Scio. Testy vykonali v obecně studijních předpokladech, českém jazyce, anglickém jazyce a matematice. Tomáš Ulrych z 9. B byl oceněn certifikátem Scio za druhý nejlepší výsledek v matematice v Pardubickém kraji. Gratulujeme.

Žákům mohly být výsledky těchto testů nápomocny v rozhodování o dalším směřování na střední školu. Obdrželi individuální zprávy, kde se dozvěděli, jaké jsou jejich předpoklady ke studiu v různých oborech. Byla to také první ostrá zkouška s časovým limitem, kterou absolvují i u jednotných přijímacích zkoušek Cermat.

Mgr. Olga Doskočilová

Ples SRPŠ při Základní škole Sezemice 17. ledna 2019 Finanční gramotnost - přednáška v 8. třídách 11. února 2019