SRPŠ - žádost o příspěvek

1. října 2018
SRPŠ - žádost o příspěvek
Sdružení rodičů a přátel školy si Vás, rodiče žáků naší školy, dovoluje požádat o příspěvek na školní rok 2018/2019 ve výši 150 Kč, který bude vybrán prostřednictvím třídních učitelů do 31. října 2018.

O čerpání z fondu SRPŠ se můžete informovat v Přehledu čerpání z fondu SRPŠ za školní rok 2017/2018. Dále se můžete seznámit s Pravidly čerpání z fondu SRPŠ, která jsou platná od 1. září 2018. Taro byla zveřejněna již v prosinci 2017. V příloze tohoto článku najdete dopis SRPŠ Vám, rodičům.

Předem děkujeme za spolupráci ve školním roce 2018/2019.

za SRPŠ Tereza Srazilová a Alena Komersová

Mgr. Olga Doskočilová

Dokumenty ke stažení